Mobbing na pracovisku: Tiché šikanovanie sa môže týkať aj vás!

kancelária

office

Zažívate v práce situácie, v ktorých zo strany kolegov či šéfa prežívate prehnaný psychický nátlak? Žiaľ, psychoteror na pracovisku nie je ani v našich podmienkach ničím výnimočným. Odborníci sa dokonca zhodujú v tom, že kvôli súčasnej kríze sa vyhrotené situácie vyskytujú čoraz častejšie. Vďaka vysokej nezamestnanosti totiž firmy držia svojich pracovníkov v hrsti – na ich pozíciu vonku čaká celý rad uchádzačov. Poradíme vám, ako so sebou nenechať v práci „zametať“.

Čo je to vlastne mobbing?

Tento anglický pojem v sebe zahŕňa najrôznejšie formy šikanovania v rámci pracovného prostredia. Znepríjemňovanie života zamestnancovi častokrát prerastá do otvoreného psychického teroru. Bohužiaľ, zvyčajne ide o nenápadné a rafinované kroky, ktoré sa len veľmi ťažko dokazujú. V zásade sa však za mobbing považuje psychický teror, ku ktorému dochádza minimálne jedenkrát do týždňa za polročné obdobie.


Mohlo by vás zaujať: Kariérny postup v každom veku: Máte už svojho kouča?


Aké druhy mobbingu existujú?

V rámci psychoteroru na pracovisku sa najčastejšie stretávame s neprístojnými narážkami v sexuálnom podtóne či prehnaným buzerovaním zo strany nadriadeného. V prvom prípade ide o klasické sexuálne obťažovanie, ktorého obeťou bývajú predovšetkým atraktívne ženy. Ponižuje vás kolega poznámkami na vaše ženské prednosti priamo na porade? Aj toto možno považovať za skrytú formu mobbingu. Ak si však na vás pravidelne „zgustne“ priamo šéf, ide o poruchu kolektívu, ktorej hovoríme bossing. K jeho prejavom patrí napríklad prílišné kontrolovanie dochádzky či neschválenie plánovanej dovolenky.


Mohlo by vás zaujať: Chodíte s nechuťou do práce? Možno trpíte syndrómom vyhorenia!


Formy mobbingu

  • nemožnosť vyjadriť sa – prerušovanie komunikácie, bezdôvodná kritika, vyhrážky
  • škrípajúce medziľudské vzťahy – kolegovia sa tvária, že ste vzduch, nerozprávajú sa s vami
  • znevažovanie – okaté ohováranie a zosmiešňovanie, útoky na vašu národnosť či vierovyznanie
  • zámerná frustrácia – zadávanie nezmyselných či nesplniteľných pracovných úloh
  • ohrozovanie zdravia – práca poškodzujúca zdravie, vyhrážky fyzickým násilím, sexuálne obťažovanie

Mohlo by vás zaujať: Chcete pracovať z domu? Pozor na tieto nástrahy!


Ako sa pred mobbingom brániť?

Ak máte pocit, že si v práci na vás niekto bezdôvodne „zasadol“, čím skôr začnite zbierať dôkazy, ktoré neskôr predložíte vedeniu firmy. Osobné svedectvá iných kolegov sa získavajú len veľmi ťažko, odložiť si však môžete, napríklad, mailovú poštu. Zákonník práce zamestnancov síce chráni pred diskrimináciou a obťažovaním, tieto chúlostivé záležitosti sú však zvyčajne bojom s veternými mlynmi. Svoju negatívnu skúsenosť má aj 50-ročná predavačka Margita. „Začali ma v práci naháňať s vykladaním tovaru, nikdy som nestíhala, hoci predtým som s tým nemala žiaden problém. Kolegyne sa so mnou nebavili a asi o mesiac na to mi dali výpoveď. Potrebovali zamestnať mladšiu. Nič som s tým neurobila, ani som sa tam nechcela vrátiť. No teraz som nezamestnaná a bojím sa, že si už prácu nenájdem.“ Aby ste nedopadli rovnako, psychické útoky začnite riešiť okamžite, ako vzniknú. Vyhnete sa tak sedeniam u psychológa či dokonca strate zamestnania.

Zdroj: office, internet, Johnny
Odporúčame