Vzťahy na pracovisku

V kolektívoch fungujú medziľudské vzťahy na mnohých úrovniach. Od formálnych až po kamarátstva. Dobré vzťahy na pracovisku sú dôležité, pokiaľ majú hranice.