Nový projekt pre uchádzačov o prácu s neurovývinovými poruchami: Čo ponúka a dokedy sa možno prihlásiť?

žena v strednom veku

Komu tento projekt pomôže? (Zdroj: GettyImages)

Uchádzačom o prácu, ktorí trpia neurovývinovými ochoreniami pomôže celoslovenský projekt. Ide o ľudí, ktorí majú autizmus, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), dyslexiu (porucha čítania) či dyskalkúliu (poruchu matematických schopností). Spoločnosť Profesia uviedla tento projekt v utorok na konferencii Neurodiverzita na pracovisku.

Projekt stojí na relevantných výskumoch

Firma pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením svojím programom Výpomoc so srdcom, ktorý po štyroch rokoch pôsobenia prichádza s novým projektom Profesia Lab. Projekt vzniká v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi a poskytne vedecky overený model tréningu, pričom spája uchádzačov s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením so zamestnávateľmi, ktorí chcú dať príležitosť tejto skupine. Spoločnosť ho spustila v októbri.

„Dozrel čas, aby vznikol celoslovenský model spolupráce medzi zamestnávateľmi a lokálnymi partnermi, ktorí pracujú s ľuďmi so znevýhodnením. Vychádzame z mnohých údajov, vlastných pilotov, kvalitatívnych prieskumov na Slovensku, ako aj príkladov dobrej praxe zo zahraničia,“ vysvetlila manažérka spoločenskej zodpovednosti podniku Anna Podlesná.

Zlepšujú podmienky hľadania si práce

Okrem iného je cieľom konferencie aj poskytnúť informácie k zamestnávaniu ľudí s neurovývinovými odlišnosťami, uviedla hovorkyňa spoločnosti Nikola Richterová. Podujatie Profesia Lab vzniká v spolupráci firmy so zahraničnými odborníkmi. Projekt pracuje s vedeckými poznatkami a postupmi pri zamestnávaní ľudí s uvedenými neurovývinovými poruchami a pomáha im uplatniť sa na trhu práce.

Podľa spoločnosti ide o dôležitý krok v zlepšovaní pracovných možností pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Presné štatistiky v našej krajine chýbajú, v Profesii však podľa dostupných údajov veríme, že približne 155.000 ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, by na Slovensku mohlo pri správnom začlenení pracovať,“ zdôraznila Podlesná.

„Výučba programu sa rozdeľuje na dve skupiny. Prvou sú uchádzači so zdravotným znevýhodnením,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pvé štyri mesiace im ponúknu takzvaný ASSET program – vedecky vyvinutý tréning mäkkých zručností pôvodom z USA pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Deň voľna na zlepšenie psychickej pohody: Prečo je prospešné si ho vziať?

S registráciou nečakajte 

„Druhou skupinou sú firmy so záujmom o zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a organizácie či jednotlivci so záujmom o výučbu pracovného koučingu v tejto oblasti,“ doplnila Richterová. Prvé štyri mesiace záujemcovia o prácu absolvujú obhliadky vo firmách, spoznajú charakter práce a zlaďovanie osobných potrieb zamestnávateľov a uchádzačov.

Od mája do októbra sú aktivity projektu ovplyvnené zisteniami z predošlých mesiacov. „Naplánované sú exkurzie uchádzačov vo firmách, zmapovanie potenciálu uchádzačov vykonávať identifikované praxe, príprava na výberový proces či začleňovanie na pracovisku,“ vymenúva hovorkyňa. Účastníci sa môžu do projektu prihlasovať do 10. decembra.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame