Nový výskum ekológov z Anglicka: Solárne parky by mohli pomôcť rozšíriť populácie čmeliakov

solárne panely

Solárne panely môžu výrazne pomôcť navýšiť populáciu opeľovačov v krajine, stačí k nim zasadiť kvety (Zdroj: Freepik/senivpetro)

Solárne parky by mohli poskytnúť lepšie miesto na život pre voľne žijúci hmyz, a to najmä čmeliaky, aby sa ich kolónie mohli rozrastať správnym spôsobom. Nový výskum z univerzity v Lancasteri naznačuje, že z toho môžu mať prospech aj poľnohospodári a príroda. Výskum bol prezentovaný na konferencii Ecology Across Borders.

Lepšie prostredie pre opeľovače rastlín

V Spojenom kráľovstve je už 14 tisíc hektárov pôdy, na ktorej sú umiestnené solárne panely, no odhadom bude potrebných až 90 tisíc hektárov. Napriek tomu takéto solárne parky vyvolali diskusie kvôli tvrdeniam, že v krajine pôsobia škaredo, ničia úrodnú pôdu a škodia prírode.

Ak by boli majitelia solárnych parkov povzbudzovaní, aby využívali zvyšnú pôdu popri solárnych paneloch na zasadenie kvetov napríklad namiesto trávnikov, výrazne by tým pomohli navýšiť populáciu hmyzu, ktorý opeľuje rastliny. Týmto spôsobom by sa zvýšil najmä počet čmeliakov, z čoho by mali úžitok aj farmári, ktorí sa okrem iného spoliehajú na hmyz pri opeľovaní ich plodín.

Hmyz je potrebné chrániť 

Hollie Blaydes, výskumníčka z Lancasterskej univerzity, povedala: „Náš výskum naznačuje, že správne narábanie s vegetáciou v solárnych parkoch je skutočne dôležité. Takéto plochy, ktoré zároveň fungujú aj ako lúky bohaté na kvitnúce kvety, predstavujú aj prirodzené prostredie pre čmeliaky. Toto by mohlo byť jedným z najjednoduchších spôsobov podpory ich života.“

„Panely môžu síce zaberať veľké časti pôdy, zvyčajne to však narúša a obsadzuje len 5 % z nej. Často sa takéto solárne konštrukcie nachádzajú v poľnohospodárskych oblastiach, kde sa populácie čmeliakov strácajú. Kvety v solárnych parkoch im preto môžu poskytnúť zdroje obživy – tam to bude pre nich najviac potrebné,“ vyjadrila sa odborníčka.

Odborníci vyžadujú vysadiť viac kvetov

Spôsob, akým sú takéto parky v súčasnosti vlastnené a spravované, pričom vlastníci pôdy často zadávajú správu druhým spoločnostiam na základe krátkodobých zmlúv – zvyčajne na dva roky – tiež predstavuje ťažkosti.

„Solárne parky by sa naozaj mohli použiť ako ochranný nástroj na podporu a posilnenie nových populácií opeľovačov. Ak budú spravované spôsobom, ktorý im poskytuje zdroje pre ich úspešný výskyt – napríklad už spomínaným vysadením kvetov – mohli by sa stať veľmi cenný miestom pre ich život,“ dodáva Blaydes.Zdroj: guardian.com
Odporúčame