Staršie deti treba na riziká porúch zdravia dôsledne upozorňovať: Pri čom by mali byť najviac opatrné?

Začnite s deťmi rozhovor na túto tému (Zdroj: Freepik/freepik)

Obdobie školských prázdnin prináša so sebou okrem iného aj riziká poškodenia zdravia u detí. Tie sa podľa Martina Tkáča – primára detského oddelenia v levočskej nemocnici – týkajú skôr väčších detí a adolescentov, ktorých rodičia až tak nekontrolujú.

Na deti v lete číhajú baktérie aj vírusy

„V najnižších vekových kategóriách sa stretávame najčastejšie s hnačkovými ochoreniami spôsobenými prevažne vírusmi, sprevádzanými značnými známkami dehydratácie, keď je nutná aj infúzna liečba,“ priblížil jednu z komplikácií  primár Tkáč. Deti majú výraznejší sklon k dehydratácii ako dospelí, pri letných horúčavách a pobyte v prírode je preto dôležité u nich dbať o príjem tekutín.

Odborník odporúča taktiež vyhýbať sa pobytu na priamom slnku. Z ochorení dýchacích orgánov prevažujú v tomto období choroby spôsobené vírusmi, menej časté sú bakteriálne infekcie dolných dýchacích ciest. Za pomerne časté v tomto období udáva primár ochorenia slizníc ústnej dutiny, napr. herpesy či choroby sprevádzané kožným výsevom, tzv. piatu a šiestu chorobu.

Prevláda aj užívanie návykových látok

S kúpaním na kúpaliskách sa prevažne u dievčat môžu častejšie vyskytovať infekcie močových ciest. Samostatným problémom dorastu a mladších adolescentov sú komplikácie s užívaním alkoholu, drog, fajčením a nadmerným užívaním energetických nápojov.

„V poslednom období sme hospitalizovali tri dievčatá intoxikované alkoholom s poruchou vedomia, opakovaným vracaním a známkami dehydratácie. V týchto prípadoch nejde len o rozvrat vnútorného prostredia, ale môže dôjsť k aspirácii vývratkov s následnou poruchou prevzdušnenia pľúcneho tkaniva alebo rozvojom aspiračného zápalu pľúc,“ upozorňuje Tkáč.

Upozornite ich aj na základné pravidlá cestnej premávky

Ďalšou problematikou sú podľa lekára úrazy pri športe a turistike. Požitie omamných látok či alkoholu často stojí za úrazmi, prípadne aj utopením. Aj úrazy na bicykloch a kolobežkách sú doménou väčších detí. Menšie deti bývajú účastníkmi dopravných nehôd napríklad v prípade, že vbehnú do jazdnej dráhy auta.

Primár upozorňuje, že zorné pole detí je oproti dospelým zúžené. „Preto si prichádzajúci dopravný prostriedok často nevšimnú,“ dodáva odborník. Problémy v lete spôsobujú aj alergické reakcie pri kontakte s rastlinami, požívaní potravy alebo poštípaní hmyzom. Niekedy hrozí aj rozvoj zápalov s nutnosťou užívania antibiotík.

V tejto problematike ja samostatnou jednotkou pohryzenie kliešťom s možnosťou prenosu infekcie, napríklad vznikom boreliózy. „Rodičia by mali mať stále na zreteli dostatočné poučenie detí a upozornenie na možné riziká. Nesamostatné deti by mali byť pod dohľadom rodičov alebo zodpovedných starších súrodencov,“ uzatvára primár.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame