Plánujete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Čas máte už len do konca septembra

Pri uzatváraní zmluvy s poisťovňou si treba dať pozor na viacero vecí (Zdroj: Freepik/katemangostar)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pripomína, že zmenu zdravotnej poisťovne môžete vykonať do konca septembra. Poistenci majú na výber medti medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Vybrať si môžete vždy len jednu poisťovňu

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne za predpokladu, že prihlášku môžete poslať len do jednej poisťovne. Ak prihlášku podáte naraz do viacerých poisťovní, budete povinný do 30. septembra vziať podané prihlášky späť a vybrať si jednu, na ktorej trváte.

„Ak tak poistenec neurobí, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné,“ vysvetlila Monika Hudecová – hovorkyňa ÚDZS. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenec je povinný informovať o zmene aj svojho zamestnávateľa.

Pozor na nečestné praktiky

Úrad zároveň upozorňuje na neoprávnené prípady zmeny zdravotnej poisťovne a taktiež nekalé praktiky pri nábore poistencov zo strany poisťovní. Úrad preto, aby ste si starostlivo prečítali všetky papiere, ktoré vám predložia na podpis.

„Poistenci vo svojich podaniach uvádzali, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, boli poskytnuté zavádzajúce či nepravdivé informácie, prípadne boli informovaní o spísaní ankety o ponúkaných benefitoch či prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou, nie o podaní prihlášky,“ priblížila Hudecová.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame