Ako ste na tom s rovnováhou? Tento 10-sekundový TEST možno odhalí, či vám nehrozí predčasné úmrtie

Rovnováha výskum

Rovnováha a riziko úmrtia spolu podľa vedcov súvisia (Zdroj: GettyImages)

Schopnosť udržať rovnováhu považujeme väčšinou za samozrejmú. Kým sa neobjavia problémy, vlastne si ju ani neuvedomujeme. Prvé zakolísania zvyčajne pripisujeme starnutiu a snažíme sa s tým zmieriť. Je to však chyba! Vedci totiž zistili, že zlá rovnováha môže byť spojená s vážnymi zdravotnými problémami, a vôbec nejde len o riziko pádov.

Pamätáte si na časy, keď ste si rýchlo potrebovali obuť topánku a na chvíľu ste zostali stáť len na jednej nohe? Zvládli by ste to aj teraz? Podľa brazílskych odborníkov by jednoduchý a bezpečný test rovnováhy mal byť súčasťou bežnej zdravotnej kontroly u ľudí stredného veku.

Čo je rovnováha?

S rovnováhou sa nerodíme a ani sa ju neučíme podobným spôsobom, ako reč. Nejde o zmysel ani zručnosť, ale skôr schopnosť, ktorú veľmi skoro získame a v neskoršom veku zasa strácame. Po technickej stránke ide o komplexnú interakciu viacerých systémov v našom tele, od svalov, nervov, zraku a vnútorného ucha až po zmyslový systém, ktorý nám umožňuje rozpoznať, kde sa naše telo dotýka zeme a kde sa nachádza v priestore.

Za najdôležitejší pre rovnováhu je považovaný vestibulárny systém vo vnútornom uchu. Umožňuje nám stáť a chodiť bez toho, aby sme nad tým museli premýšľať, pretože pracuje automaticky. Okrem toho napomáha orientácii, schopnosti tela správne fungovať v gravitačnom prostredí a podporuje zrakové vnímanie tak, že udržuje stabilný obraz na sietnici aj napriek tomu, že hýbeme hlavou. Schopnosť zachovávať rovnováhu tela v pokoji označujeme ako statická rovnováha. Ak ide o obnovu rovnováhy v prípade jej narušenia, napríklad pri zmene polohy tela či pri chôdzi, hovoríme o dynamickej rovnováhe.

10 sekúnd na jednej nohe

Je lepšia rovnováha kľúčom k dlhšiemu životu? Na túto otázku sa snažil nájsť odpoveď tím brazílskych vedcov z Clinimex Medicina do Exercicio. Do svojho výskumu zahrnul 1 700 účastníkov vo veku od 51 do 75 rokov, ktorých sledoval v rozmedzí rokov 2009 až 2020.  Autori experimentu najskôr vykonali základné merania hmotnosti a obvodu pása každej osoby. Do výskumu zapojili len tých, ktorí mali stabilnú chôdzu.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Strata blízkeho: Čo pomôže bolesť prekonať a ako o smrti citlivo hovoriť s deťmi?

Cieľom bolo zistiť, či jednoduchý test rovnováhy môže byť spoľahlivým indikátorom rizika úmrtia osoby z akejkoľvek príčiny v priebehu nasledujúceho desaťročia. V rámci úvodnej kontroly museli účastníci stáť na jednej nohe po dobu 10 sekúnd bez akejkoľvek ďalšej opory. Zdvihnutú nohu mali preloženú cez tú, ktorá stála na zemi, ruky im voľne viseli pozdĺž bokov a pohľad mali upriamený pred seba. Výskumníci umožnili, aby si to každý vyskúšal trikrát na každej nohe.

Neprešiel jeden z piatich

Podľa štúdie publikovanej v British Journal of Sports medicine až jeden z piatich (20,5 %) účastníkov test nezvládol. Neúspešnosť sa pritom zvyšovala spolu s vekom – zdvojnásobovala sa v päťročných intervaloch. V skupine osôb od 51 do 55 rokov test nedokončilo päť percent účastníkov výskumu, v skupine ľudí od 56 do 60 rokov zlyhalo osem percent účastníkov. Vo veku 61 až 65 rokov test nespravilo 18 % ľudí a vo veku 66 až 70 rokov zlyhalo 37 % osôb, teda viac než jeden z troch účastníkov. Vo vekovej skupine 71 až 75 rokov test nebola schopná dokončiť viac ako polovica ľudí.

Riziko úmrtia vyššie o 80 percent!

10-sekundovým testom rovnováhy sa experiment neskončil: vedci účastníkov výskumu sledovali ďalších sedem rokov. A zistili, že 7 percent, teda 123 ľudí, zomrelo. V 32 percentách bola príčinou rakovina, pod 30 % sa podpísali ochorenia srdca a ciev, 9 % ľudí zomrelo na ochorenia dýchacej sústavy a 7 % úmrtí mali na svedomí komplikácie po ochorení Covid-19.

Hoci neexistovali žiadne jasné časové trendy v úmrtiach alebo rozdiely v príčinách medzi tými, ktorí boli schopní dokončiť test a tými, ktorí to nedokázali, jedna skutočnosť bola zjavná. Podiel úmrtí medzi tými, ktorí v teste neuspeli, bol výrazne vyšší než v skupine úspešných: 17,5 percenta v porovnaní so 4,5 percentami.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
ROZHOVOR s Máriou Jasenkovou, riaditeľkou detského mobilného hospicu: Smútok je najintenzívnejší jeden až dva roky po úmrtí

Po zohľadnení ďalších faktorov, ako je vek, pohlavie a pridružené ochorenia, vedci dospeli k záveru, že ľudia v strednom a vyššom veku, ktorí nedokážu udržať rovnováhu pri státí na jednej nohe po dobu 10 sekúnd, majú o 84 percent vyššie riziko úmrtia v priebehu nasledujúcich 10 rokov. 10-sekundový test rovnováhy môže pacientovi a zdravotníckemu pracovníkovi poskytnúť rýchlu a objektívnu spätnú väzbu týkajúcu sa statickej rovnováhy. Test pridáva aj užitočné informácie o riziku úmrtnosti u mužov a žien v strednom a staršom veku, konštatovali vedci.

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame