Analytická ľavá či kreatívna pravá: Ktorá časť mozgu panuje vám?

Muž

thinkstockphotos.com

Ľudský mozog sa skladá z dvoch častí – hemisfér. Hemisféry majú odlišné funkcie, navzájom su prepojené a dopĺňajú sa, čím tvoria fungujúci celok. Sú odlišné aj svojou anatómiou. Ak je jedna z hemisfér dominantná pre spracovanie vonkajších alebo vnútorných vnemov, dáva to osobnosti charakteristické rysy. Asymetrickosť ľudskej tváre tiež odráža spôsob fungovania mozgu – dominantná ľavá časť ukazuje človeka s pravohemisférnym používaním mozgu a naopak. Flexibilní ľudia, dokážu spracovávanie vnemov medzi hemisférami „prepínať“.

Ľavá hemisféra

Ľavá časť mozgu ovláda pravú stranu tela a je zodpovedná za logické a analytické myslenie, rečové schopnosti, schoponosť vidieť detaily. Ak je vo vašom myslení dominantná, prejavuje sa to racionálnym prístupom, obľúbenosťou usporiadania a jasných pravidiel, plánovaním, kontrolovaním pocitov, dobrým spracovaním verbálnych informácií. Ak vám vládne ľavá hemisféra, dávate veľa otázok.

Pravá hemisféra

Pravá časť mozgu má funkciu vnímania priestoru, foriem a tvarov, je kreatívna, umožňuje spájať časti do celku, identifikovať emócie. Dominancia pravej hemisféry sa prejavuje intuitívnym prístupom a spontánnosťou, snahou vyhýbať sa zodpovednosti, vnímaniu v obrazoch, hľadaním vzorov a hodnôt. Pravohemisférni ľudia viac odpovedajú na otázky a odhaľujú.


Tiež by vás mohlo zaujať: Oddiaľte Alzheimera najďalej, ako sa dá: Poradíme vám, ako na to!


Znaky dominancie

Niektoré telesné znaky vám môžu pomôcť určiť, ktorá časť mozgu dominuje vášmu mysleniu. Charakteristické znaky nájdete na očnej dúhovke alebo nechtovom lôžku.

Ľavá hemisféra – jej väčšiu aktivitu zobrazujú vaše oči ako takmer jednofarebné dúhovky bez škvŕn  či výrazných vzorov. Ak si priložíte k sebe palce oboch rúk, na pravom palci je polmesiačik na spodnej časti nechtu užší a vyšší ako na ľavom.

Pravá hemisféra – jej dominanciu ukazujú obrazce v dúhovke, rôzne škvrny, čiarky, vzory pripomínajúce vlákna alebo kvety. Test s nechtami palcov na rukách je opačný ako u ľavohemisférových. Na ľavom palci je polmiesiačik užší a vyšší.

U detí možno určiť dominantnú hemisféru podľa toho, ktorou nohou vykročia, ako si prekrížia prsty alebo založia ruky. Pravá ruka navrchu značí ľavú hemisféru, vykročenie ľavou nohou zase pravú hemisféru.

Ovplyvňovanie dominancie

Vedome možno aktivitu jednotlivých hemisfér ovplyvniť zameraním sa na zvýšenie aktivity nedominantnej alebo potlačenie dominatnej časti. Dá sa to napríklad týmito spôsobmi:

  • státie na jednej nohe, počúvanie jedným uchom, pozeranie jedným okom – aktivita ľavej strany stimuluje pravú hemisféru a opačne
  • podpora pravej hemisféry – zameranie sa na iných, kreslenie, spievanie, snívanie
  • stimulácia ľavej hemisféry – zameranie sa na seba, triedenie, kontrola, aktívne rozprávanie

Tiež by vás mohlo zaujať: Bystrá myseľ bez Alzheimera až do stovky? Potrápte svoj mozog týmito úlohami!


Synchronizácia hemisfér

Nielen dominancia hemisfér, ale aj ich zladenie sa môže v priebehu života vplyvom rôznych činností meniť a tréningom sa dá vylepšovať. Využíva sa pri tom skutočnosť, že pravá mozgová hemisféra ovláda ľavú časť tela a opačne. Vykonávanie rôznych pohybov pravou a ľavou rukou a používanie rôzneho tempa vedie k zapojeniu oboch hemisfér, čo môžete využiť na lepšie zladenie hemisfér, ktoré sa prejaví vo vašom živote. Nové nápady, vnímavosť, bohaté emócie či logické uvažovanie sú výsledkom používania rôznych techník:

  • bubnovanie – oboma rukami, každou v inom rytme
  • používanie nedominantnej ruky – ak ste pravák, skúste bežné zautomatizované činnosti vykonávať ľavou rukou, ľaváci pravou
  • zrkadlové kreslenie – oboma rukami naraz skúste kresliť dvoma ceruzkami rovnaké, zrkadlovo obrátené motívy
  • striedavé dýchanie – jogová technika, pri ktorej si zapcháte jednu nosnú dierku, nadýchnete sa ústami a vydýchnete voľnou dierkou, po pauze s obojstranným dýchaním vydychujete druhou dierkou

Ktorá z mozgových hemisfér panuje vám? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, mm
Odporúčame