Cielená biologická liečba psoriázy nie je pre každého: Ktorým pacientom môže byť nastavená?

biologická liečba psoriázy

Biologická liečba psoriázy nie je pre každého (Zdroj: Freepik/nina_kulagina)

Psoriáza je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa najčastejšie začína v 20. roku života a často výrazne znižuje kvalitu života pacientov. Charakteristické je zápalom postihujúcim kožu i kĺby, často sa na koži prejavuje v podobe červených škvŕn s odlupujúcimi sa šupinami.

Kožní lekári oceňujú zvýšenie dostupnosti biologickej liečby pre pacientov so psoriázou. Podľa odborníkov sa tak zlepšil stav v centrách biologickej liečby, ktoré neraz čelili veľkému náporu pacientov. Zároveň je tak liečba jednoduchšia aj pre pacienta. Poukázali na to vo štvrtok na tlačovej konferencii venovanej možnostiam liečby psoriázy.

Dostupná je už takmer všade

„Cielená biologická liečba, ktorá je určená pacientom so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy, bola donedávna dostupná len v špecializovaných centrách biologickej liečby. Od roku 2019 sa jej dostupnosť postupne zlepšovala, a dnes ju môžu pacienti podstúpiť aj u svojich ambulantných lekárov po celom Slovensku,“ vysvetlila Mária Šimaljaková z Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Väčšia dostupnosť liečby pomáha lekárom, ale najmä pacientom, ktorí už nemusia za terapiou cestovať do centier mimo svojho bydliska. Výhodou je tiež možnosť absolvovať liečbu u lekára, ktorý pozná ich zdravotný stav a ktorému dôverujú.

Nie je vhodná pre každého

Nie je však určená pre každého pacienta so psoriázou. „Je určená pacientom so stredne závažným až závažným prejavom ochorenia, u ktorých predchádzajúca systémová liečba nebola účinná, bola kontraindikovaná alebo nebola tolerovaná,“ vysvetlila Šimaljaková s tým, že vhodnosť indikácie musí vždy individuálne posúdiť ošetrujúci lekár a následne schváliť zdravotná poisťovňa.

Odborníci zároveň poukázali na výskum realizovaný agentúrou IPSOS v roku 2021 na vzorke 57 dermatovenerológov a 50 pacientov. Podľa neho by sa o biologickú liečbu zaujímala polovica pacientov so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy. Až 93 percent dermatológov si myslí, že biologická liečba môže pomôcť väčšine ich pacientov.Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame