Návšteva lekára

Návšteva lekára pri pravidelnej prehliadke by mala byť samozrejomosťou. Pripomeňte si, na čo pri nej nezabudnúť aj to, kedy ju absolvovať.

Najčítanejšie