Lomikamene: Nenápadné a chránené rastliny, ktoré môžu mať hodnotu niekoľko stoviek eur

lomikamene

Lomikamene sú vzácne a ojedinelé (Zdroj: Freepik/julia-buz)

Lomikamene sú enedmity a zároveň sú niektoré z nich aj zákonom chránené. Ich spoločenská hodnota sa môže vyšplhať niekoľko stoviek eur. Endemity sú rastliny alebo živočíchy rôznych druhov a poddruhov, ktoré možno zaradiť medzi chránené druhy. Vyskytujú sa len v špecifickej geografickej oblasti alebo biotope. Lokality výskytu endemitov sú často na chránených územiach.

Vyskytujú sa aj u nás

Medzi takéto rastliny patrí aj lomikameň karpatský, ktorý sa často vyskytuje vo Vysokých Tatrách. Vzácnejší je jeho výskyt v Západných, Belianskych a zriedkavý v Nízkych Tatrách. Pre optimálny rast potrebuje vlhké sutiny na severných svahoch a žľaboch v blízkosti snehových polí. Tento druh má biele kvety.

Na mieste, kde rastie, zvykne vytvárať samostatné spoločenstvo. V Západných a Vysokých Tatrách sa vyskytuje od výšky viac ako dvetisíc metrov nad morom. Mimo Karpát sa tieto lomikamene vyskytujú v pohoriach Bulharska a zvyčajne majú v čeľadi desiatky až stovky druhov.

Niektoré rastú len na jedinom mieste

Ako botanička Martina Gubková Mihaliková zo Štátnej ochrany prírody SR poznamenala, ďalším zákonom chráneným je aj lomikameň pozmenený so spoločenskou hodnotou 300 eur. Na Slovensku existuje len v jedinej lokalite, a to na vrchu Salatín v Nízkych Tatrách.

Nájsť ho možno v štrbinách skál, priehlbinách, štrkových sutinách a aj v okolí pramenísk. Rastie zvyčajne tam, kde je vlhkejšia pôda a pri okrajoch kosodreviny. Nájdete ho aj v Alpách, kde je rozšírený od ich francúzsko-talianskej až po slovinskú časť a v tiež aj v Rakúsku na vlhkých skalách.

Zákonom chránený so spoločenskou hodnotou 200 eur je okrem karpatského aj lomikameň trváci. Nachádza sa na vlhkých skalách a sutinách, no rastie aj v skalných puklinách. Jeho prirodzenou lokalitou je Ľadový štít vo Vysokých Tatrách, preto je často spomínaný ako Tatranský subenedemit. Možno ho vidieť aj v Krivánskej Malej Fatre, od Suchého po Rozsutec. Objaviť sa tiež dá v Chočských vrchoch.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame