Odborníčka upozorňuje: Prevencii a manažmentu obezity sa nevenuje dostatočná pozornosť, čo musíme robiť?

muž sediaci na posteli

S nadváhou je dôležité bojovať najmä kvôli naštrbenému zdraviu (Zdroj: Gettyimages.com)

Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábryová upozornila na to, že sa prevencii a manažmentu obezity a chorôb, ktoré sú s danou problematikou spojené, treba viac venovať. Väčšia pozornosť sa dáva chorobám súvisiacim s obezitou, napríklad infarktu či cukrovke. Prízvukovala tak pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Obezita a ochorenia idú ruka v ruke

„Mnoho ľudí žijúcich s obezitou má problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti, zároveň mnohí z nich čelia stigmatizácii a diskriminácii zo strany spoločnosti. Bez adekvátneho prístupu k zdravotnej starostlivosti poskytovanej vyškolenými odborníkmi, ktorí sú súčasťou multidisciplinárneho tímu, väčšina ľudí nie je schopná dosiahnuť svoje zdravotné ciele sama,“ skonštatovala.

Centrum pre manažment obezity v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, sa pacientom s obezitou komplexne venuje a poskytuje im rady, ako zlepšiť svoj životný štýl. Centrum nadobudlo ako prvé na Slovensku akreditáciu Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO).

Ako krajina stojíme v rebríčku vysoko

„Primárne sú centrá určené najmä pre komplikované prípady a pre pacientov s extrémnou obezitou, ale my riešime aj ľudí s nadhmotnosťou a obezitou,“ priblížila garantka EASO pre Centrum pre manažment obezity Barbara Ukropcová.

Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je Slovensko štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi krajín OECD. „Obezita je multifaktorové ochorenie. (…) Je to vždy interakcia medzi genetickou predispozíciou človeka a vonkajšími faktormi,“ dodal viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie Peter Minárik.

Module ID attribute is required!
Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame