Obezita

Obezita je chronické ochorenie, ktoré nie je len problémom kozmetickým, ale aj zdravotným. S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené mnohé vážne choroby.