Dnes oslavujeme sviatok Troch kráľov: Aké tradície za ním stoja a kedy vznikol?

Zdroj: freepik.com

Sviatok Zjavenia Pána alebo tiež sviatok Troch kráľov oslavujú 6. januára nielen katolíci, ale aj veriaci ďalších kresťanských cirkví. Sviatok pripomína okamih, keď sa Ježiš Kristus zjavil ako Mesiáš Izraela, Spasiteľ sveta a Boží Syn.

Donedávna sa 6. januára svätil aj krst Pána v rieke Jordán, no od roku 1969 ho rímskokatolícka cirkev stanovila na nedeľu nasledujúcu po 6. januári. Tento rok sviatok pripadol na 8. január. V tento deň sa tiež oficiálne končí vianočné obdobie rímskokatolíckeho liturgického roka.

Pôvod v evanjeliu aj v dielach filozofa

Legenda o troch kráľoch z východu, ktorí navštívili novonarodeného Ježiša v Betleheme, vychádza z Matúšovho evanjelia. V tomto evanjeliu sa však spomínajú iba akísi mudrci z východu vo všeobecnosti, ktorí priniesli Ježišovi tri dary: zlato, kadidlo a myrhu. Je možné, že práve z počtu darov neskôr vznikla tradícia, že malo ísť o troch panovníkov menom Gašpar, Melichar a Baltazár. K novonarodenému Ježiškovi ich malo priviesť svetlo Betlehemskej hviezdy.

O troch mudrcoch sa však po prvý raz zmieňuje vo svojich dielach grécky teológ a spisovateľ Origenes v 3. storočí. Relikvie troch svätých mala nájsť svätá Helena, ktorá ich priviezla do Konštantínopolu (dnešného Istanbulu). Jej syn tieto relikvie následne daroval milánskemu biskupovi Eustorgiovi. V roku 1158, keď Miláno dobyl cisár Fridrich Barbarossa, boli prevezené do Kolína. Relikviár je uložený v kolínskom dóme od roku 1948.

Na Troch kráľov slávia niektorí aj Vianoce 

Traja králi patria aj k tradičným postavám betlehemov či vianočných a trojkráľových hier. V tento sviatok kňazi posväcujú trojkráľovú vodu soľou, kriedou a tymianom. Tradíciou je aj posvätenie domov či kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzajú domy a požehnávajú príbytky svätenou vodou a nápisom v hornej časti dverí. Známe spojenie písmen C, M, B, skratku latinského Christus Mansionem Benedicat možno preložiť ako Kristus nech požehná náš príbytok.

V byzantsko-slovanskom obrade, ale aj v iných východných obradoch sa krst Ježiša Krista slávi spoločne s Bohozjavením a zjavením Najsvätejšej Trojice v pôvodnom dátume 6. januára. Východné kresťanské cirkvi slávia poklonu troch mudrcov Ježišovi už v deň narodenia Spasiteľa, 25. decembra. Pravoslávni veriaci na Slovensku, ktorí sa pridržiavajú juliánskeho kalendára, začínajú 6. januára sláviť Vianoce.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Tradičné jedlá pripravte v zdravšej verzii, telo sa vám poďakuje: Odborník radí ako na to!

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame