Ako si založiť živnosť? Poradíme vám, ako správne vystavovať faktúry aj kedy zvoliť virtuálne sídlo

Aké si založiť živnosť

Prečítajte si, ako si založiť živnosť v roku 2023 (Zdroj: GettyImages)

Založiť si živnosť nie je na Slovensku vôbec zložité. S týmto krokom sa však spája množstvo otázok. Na Slovensku pribudne ročne viac ako 15-tisíc nových živností, informuje portál FinStat. O náraste hovoria aj štatistiky Inštitútu zamestnanosti. Ponúkame vám prehľad všetkých dôležitých informácií+, ktoré by ste počas zakladania v roku 2023 mali vedieť.

V článku sa dočítate:

Čo je živnosť?

Živnosť je pomenovanie pre činnosť, ktorá označuje podnikanie vykonávané na základe platného živnostenského oprávnenia. Ide o najčastejší spôsob, ktorý patrí pod skratku SZČO, teda samostatne zárobkovo činnú osobu. Tento typ podnikania ďalej upravuje Zákon o živnostenskom podnikaní číslo 455 z roku 1991.

V skratke by sa dalo povedať, že vďaka živnosti nemá živnostník presne definovaný čas práce ani presne stanovenú mzdu. Za svoju prácu fakturuje, čím dokazuje, že vykonal prácu a následne všetky faktúry (teda dôkazy o zárobku) musí napísať do daňového priznania.

Podmienky jej založenia

Spravidla platí, že na založenie živnosti musíte spĺňať nasledovné tri podmienky:

 • Dosiahnuť vek 18 rokov
 • Byť spôsobilý na právne úkony
 • Byť bezúhonný

Na tieto tri požiadavky sa však viažu ďalšie. Tie závisia od konkrétneho typu živnosti, ale aj jeho rozsahu. Viac sa o nich dočítate v druhej časti článku.

Kto môže podnikať a v akej oblasti?

Ak splníte tri základné podmienky a chcete si založiť živnosť, musíte si vybrať aj oblasť podnikania. Zákon neobmedzuje nikoho vo výbere. I keď ste neštudovali niečo, v čom chcete podnikať, štát vám v tom nemôže brániť.

Ekonomický a finančný poradca Ján Eliáš pre náš magazín povedal: „Človek si môže založiť akúkoľvek živnosť, avšak mal by dbať na to, že ak si založí živnosť v oblasti, ktorej nerozumie dokonale, budú jeho výsledky neuspokojivé. Bolo by preto dobré, aby si to najprv dobre premyslel a až potom konal.“

Zdravotné a sociálne odvody

Pamätajte na to, že ihneď po založení zamestnania si musíte sami platiť odvody. Minimálne zdravotné odvody boli v roku 2022 presne 79,31 eur, v roku 2023 sa zvyšujú na 84,77 eur. Tie musí živnostník platiť od prvého dňa od založenia živnosti.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Pravdivý príbeh: V pokročilom veku som zmenila prácu, dnes som za to vďačná

Zvyšovať sa má aj sociálne poistenie, pričom minimálne poistenie (vyrátané z minimálnej mzdy) bude 200,72 eur. Samotná sociálna poisťovňa posiela každému živnostníkovi sociálne odvody poštou. Každý, kto začína podnikať na Slovensku, neplatí počas prvé roka sociálne poistenie, iba zdravotné.

Založíte ju osobne aj elektronicky

Živnosť si viete založiť osobne na živnostenskom úrade. Ak sa vám nechce behať po úradoch, odporúčame osloviť súkromné firmy, ktorých je na Slovensku hneď niekoľko. Stačí vyplniť ich formulár a do troch dní máte živnosť založenú online. Všetky dokumenty vám prídu elektronicky a informácie o odvodoch poštou. Tieto firmy si za založenie živnosti účtujú zhruba 15 eur, maximálne 20 eur. Firmy nájdete na portáli slovensko.sk.

Typy živností

Nie je živnosť ako živnosť. Podľa typov sa živnosti delia na voľné, viazané a remeselné. Každý má pritom iné podmienky, ktoré pri ich zakladaní musíte dodržať.

Voľné živnosti

Na založenie voľnej živnosti stačí splniť tri podmienky, o ktorých sme písali v úvode článku. Nepotrebujete k nej dodávať žiadne odborné skúsenosti, atestácie či potvrdenie o štúdiu. Oblasť podnikania musí byť jasne definovaná – čo budete vykonávať, nakoľko vám to vyplýva práve z obsahu živnosti.

Zoznam voľných živností sa naposledy aktualizoval v septembri 2022 na Ministerstve vnútra SR. Každé podnikanie má názov, ktorý je v podaní žiadosti nutné uviesť, ako aj jeho popis. Ak si neviete vybrať, na konci dokumentu nájdete možnosť poskytovania služieb osobitého charakteru.

Viazané živnosti

Na viazanú živnosť musíte preukázať odbornú spôsobilosť. Spôsob preukázania činnosti je pritom upravený osobitými požiadavkami alebo je uvedený priamo v prílohe o živnosti. Túto podmienku viete aj „obísť“ a to funkciou zodpovedného zástupcu, ktorý bude nad vykonávaním práce živnostníka dohliadať.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
RECENZIA V jednej nádobe pripravíte celé menu! Otestovali sme inteligentný kuchynský blender

V druhej prílohe živnostenského zákona nájdete odvetvia, ktoré sú takzvane viazané. Patrí sem napríklad výroba strojov alebo zdravotníckeho materiálu či stavebníctvo. Medzi podmienkami nájdete napríklad osvedčenie o skúške, roky praxe v danom odbore a iné oprávnenia.

Remeselné živnosti

Aj remeselné živnosti sú viazané, ale na vzdelanie, ktoré ste nadobudli v škole. Každý odbor má štátom učebné osnovy, ktoré akreditovaná škola musí dodržať, aby mohla vydať žiakom výučný list, maturitu alebo diplom. Práve absolvovanie týchto inštitúcii vás dostáva do úlohy, kedy môžete podnikať ako remeselník.

Remeselné živnosti nájdete v prvej prílohe zákona. Patria sem najmä výroby (napríklad z kovov či kameňa), ale aj náročné murárske, tesárske či klampiarske práce. Vo vybraných prípadoch je nutné osvedčenie o vzdelaní predložiť Ministerstvu vnútra na odbor živnostenského podnikania, ktorý dokumenty musí najprv schváliť.

Živnostník na TPP

Ak budete živnostníkom, nič vám nebráni ani pracovať na trvalý pracovný pomer. „V takom prípade neplatíte zákonné poistné, ale sociálna poisťovňa vám vypočíta odvody podľa príjmu. Tie sú zvyčajne nižšie ako zákonom stanovené odvody,“ vysvetľuje Ján Eliáš.

Fakturácia

Miesto mzdy na základe výplatnej pásky sú živnostníci (nepracujúci na TPP) platený faktúrami. Tie musí živnostník sám vytvoriť a posielať klientom či odberateľom služieb. Faktúra musí obsahovať nasledovné:

 • Presná identifikácia dodávateľa (živnostníka) a odoberateľa (klienta) – meno s priezviskom alebo názov živnosti/podniku, adresy, identifikačné číslo (IČO),
 • Čísla – faktúry; dátum dodania, vyhotovenia splatnosti; výsledná suma (aj so základom dane),
 • Rozsah služby, prípadne dodanie tovaru,
 • Informácia, či je podnikateľ/živnostník platiteľ alebo neplatca DPH,
 • Podpis (prípadne aj pečiatka).

Zákaz opravovania

Zákon nikde nepíše, ako presne má faktúra vyzerať. Môžete si ju sami vytvoriť v počítači alebo využiť formuláre na internete. Odporúčame nájsť weby, ktoré ponúkajú online fakturovanie. V niektorých prípadoch (ak máte menej klientov) máte toto prostredie zadarmo, inak sa platí poplatok zvyčajne od 5 do 10 eur mesačne. Máte však zaznamenaný celý rok fakturovania, ktorý stačí len poskytnúť účtovníkovi pred vyhotovením daňového priznania.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Botox alebo výplň kyselinou: Omladzujúce zákroky sú stále v trende, ktorý si vybrať?

Faktúry, v prípade, že sú už podpísané, odoslané, uhradené a archivované, už nemôžete meniť. Nezáleží na tom, čo sú vypísané ručne, na počítači alebo online. Ak potrebujete faktúru akokoľvek zmeniť, musíte k nej vypísať dodatok, v ktorom vysvetlíte, ktoré položky sa menia a za akých okolností.

Práceneschopnosť

Živnostníkom žiadny zákon neprikazuje, kedy a v akom množstvo si majú čerpať svoju „dovolenku“. Upravuje však, za akých okolností majú nárok na poberanie dávok počas práceneschopnosti. Záleží to od povinného platenia vašich zdravotných a sociálnych odvodov. Detailnejšie sme sa tejto problematike venovali aj v samostatnom článku.

PN a OČR

Nárok pri poberaní dávky počas PN alebo OČR podľa ekonomického poradcu Jána Eliáša vzniká, keď:

 • Je poistenec aktívne poistený,
 • Je v ochrannej lehote po skončená nemocenského poistenia,
 • Má zaplatené poistné na sociálne poistenie.

Výšku dávky určuje výška vášho poistného, ktoré mesačne platíte. Prvé tri kalendárne dni vám Sociálna poisťovňa vypláca 25 % vymeriavacieho základu, od štvrtého dňa je to 55 %. Ak ste neprišli k úrazu počas práce, poisťovňa vypláca len polovicu zo spomínaných percent.

Virtuálne sídlo

Každý živnostník a každá firma musí mať svoje sídlo. To sa následne zapisuje do Obchodného registra SR. Patria sem byty, domy, ale aj nebytové priestory – teda kancelárie. Virtuálne sídlo je fyzicky „neexistujúce“ miesto, ktoré môžete uviesť ako adresu vášho podnikania.

Najmä začínajúci živnostníci nevedia, či bude ich živnosť rentabilná, teda či sa im oplatí prenajímať si priestory. Toto sídlo sa väčšinou nachádza vo veľkých mestách, nakoľko vzbudzuje u klientov väčší rešpekt. Ak uvažujete nad živnosťou, ale taktiež riešite ziskovosť prenajatých priestorov, rozhodne odporúčame zvoliť si aspoň dočasne virtuálne sídlo.

Pracujete na živnosť?

 

Zdroj: plnielanu.sk, Ján Eliáš, podnikam.sk, slovensko.sk
Odporúčame