Klimatológovia upozorňujú: Opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy zafungujú len celosvetovo

Odborníci tvrdia, že zmierniť klimatickú krízu možno len celosvetovo (Zdroj: Freepik/jcomp)

Opatrenia a zmiernenia dôsledkov zmeny klímy majú význam len vtedy, keď sa budú robiť koordinovane po celej Zemi. Uviedol to klimatológ Milan Lapin. Klimatológ Pavel Matejovič taktiež poukazuje, že dané opatrenia by mohli byť upravované vďaka medzinárodným dohovorom.

Štát by mal poukazovať na nepriaznivý stav klímy

Slovensko okrem zavedenia opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov môže vyvíjať aj rôzne diplomatické aktivity.

„V súčasnej medzinárodnej situácii však nie sú vytvorené vhodné podmienky na riešenie klimatickej krízy, pretože niektoré krajiny, ktoré patria k najväčším producentom skleníkových plynov, odstupujú od záväzkov, ktoré prijali ako súčasť opatrení na ich znižovanie,“ skonštatoval Matejovič.

Slovensko môže napríklad na rôznych medzinárodných fórach poukazovať na nepriaznivý klimatický stav. Niektoré krajiny Európskej únie sa v čase energetickej krízy vracajú späť k fosílnym palivám, čo je v podstate v rozpore s dohodami, ktoré Únia prijala.

Čo spôsobí prechod na fosílne palivá? 

„Slovensko môže prísť aj s návrhmi, ktoré sa týkajú využívania jadrovej energie a môže byť v tomto smere príkladom pre iné krajiny EÚ,“ dodáva klimatológ. Obnoviteľné zdroje a jadrová energia predstavujú alternatívu k fosílnym palivám.

„Tento problém je však veľmi komplikovaný, pretože v EÚ existuje dosť silný lobing práve proti využívaniu jadrovej energie,“ podotkol. Zmierňujúce opatrenia by podľa Lapina mali byť predovšetkým nielen o šetrení energie, ale napríklad aj o využívaní kvalitných tovarov s dlhou dobou spotreby či obmedzení zbytočného cestovania dopravou, ktorá vytvára skleníkové plyny.

Prispôsobenie sa stavu problémy nevyrieši

„Náročnejšie zmierňovacie opatrenia súvisia so zmenou energetických zdrojov, obnoviteľné zdroje namiesto fosílnych palív, a so zmenou spotrebiteľského správania obyvateľov,“ povedal Lapin. Viaceré takéto opatrenia na Slovensku sú spracované do stratégie v podobe siedmich Národných správ o klimatickej zmene, ktoré prerokovala vláda a boli odoslané aj komisii OSN.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Darcovský pochod Karpatská vandrovka: Zapojiť sa môže ktokoľvek, na najlepších čaká zaujímavá odmena

Možnosťou, ako bojovať proti zmene klímy, je aj prispôsobiť sa klimatickým podmienkam. Tieto opatrenia však globálnu klimatickú zmenu v podstate neovplyvnia. Príčinou zmeny klímy je vypúšťanie skleníkových plynov do atmosféry. Fosílneho oxidu uhličitého sa vypustí do atmosféry okolo 37 miliárd ton.

Čo zmena klímy ďalej spôsobuje? 

Zmena klímy taktiež spôsobuje zvyšovanie teploty vzduchu. Za posledných desať rokov sa najviac zvýšili priemery teploty vzduchu v Arktíde a na okolitých kontinentoch na severe Ázie a Ameriky. „V strednej Európe je zvýšenie priemernej teploty vzduchu asi o stupne Celzia v porovnaní s priemerom z obdobia 1851 – 1900,“ poznamenal.

Popri tom sa zmenil aj zrážkový režim – častejšie sa vyskytuje aj sucho nahrádzané ničivými náhlymi povodňami. S klimatickou zmenou súvisí aj rozširovanie chorôb, patogénov a škodcov do nových regiónov.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame