Chcete ísť voliť, no ste v karanténe? O hlasovanie môžete požiadať pomocou špeciálnej prenosnej schránky!

Ako voliť v prípade, že ste v karanténe? (Zdroj: Freepik/freepik)

Občania, ktorí s v izolácii alebo v karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19, môžu požiadať o hlasovanie prostrdníctvom špeciálnej volebnej schránky. Spraviť tak možno najneskôr do piatku do 12:00 h. V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy bude možné hlasovať mimo volebnej miestnosti do takejto prenosnej volebnej schránky.

Je však dôležité opäť pripomenúť, že o špeciálny spôsob hlasovania možno požiadať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
Podávať žiadosť musíte zapisovateľovi volebnej komisie v obci vášho trvalého pobytu buď sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v rámci úradných hodín obce.

O hlasovanie žiadajte elektronicky

V telefonickej žiadosti potom len zapisovateľovi oznámte, že chcete požiadať o špeciálny spôsob hlasovania a udajte všetky svoje osobné údaje spolu s adresou, na ktorú za vami s urnou prídu. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

Okrem iného treba podotknúť, že v rámci jednej žiadosti možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu voličov všetkých, ktorí sú schopní a ochotní voliť a žijú v spoločnej domácnosti. Takýto druh hlasovania zabezpečia vo volebný deň v sobotu 29. októbra 2022 dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Platí len pre pacientov s ochorením COVID-19

Poverení členovia prídu za voličom do jeho domácnosti vybavení ochrannými prostriedkami ako respirátor, jednorazové rukavice a dezinfekcia. Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva napríklad v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Na hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky si môže volič nárokovať len v prípade, ak má potvrdené ochorenie COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

V prípade iných závažných chorôb kontaktujte obec v deň volieb

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Na ozdobu hrobov zvoľte radšej prírodné materiály: Toto mesto povzbudzuje ľudí, aby tak urobili

Hlasovať môže len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Volič môže teda požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky alebo prostredníctvom rodinného príslušníka prípadne inej osoby (napríklad suseda) aj priamo v deň volieb.

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení pre voličov a členov volebných komisií vrátane špeciálnych volebných komisií nájdete na tomto webe ÚVZ. Viac o špeciálnom spôsobe hlasovania nájdete aj na webových stránkach MV SR. A taktiež na tomto odkaze.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame