Koronavírus

Koronavírus je ochorením, pred ktorým sa treba svedomito chrániť. Aké kroky podniknúť, aby ste sa mu vyhli, čo najspoľahlivejšie?