Lidl spravil netradičné rozhodnutie: Špeciálny krok pre všetkých slovenských dodávateľov!

Lidl.

Zdroj: Lidl

#Aj slovenských podnikateľov, dodávateľov potravín a iného tovaru negatívne zasiahla pandémia. Lidl sa im preto rozhodol podať pomocnú ruku naozaj originálnym spôsobom.

Ešte viac domácich produktov na pultoch

Lidl je síce nemecká značka, ale na Slovensku sa teší veľkej obľube. Na pultoch totiž nájdete najrôznejšie produkty vrátane tých s označením „Vyrobené na Slovensku“. V poslednom obchodnom roku dodali domáci dodávatelia pre Lidl viac ako 35 % z celkového objemu dodaných potravín, takmer o štyri percentá viac ako v predošlom roku.

Za ich výrobky zaplatil diskont 340 miliónov eur. Je to suma, ktorá priamo putovala na účty dodávateľov. Momentálne diskont spolupracuje s 226 slovenskými dodávateľmi, to však určite nie je konečné číslo. Hodnotu výrobkov nakúpených od slovenských dodávateľov chce do roku 2025 zvýšiť až o 30 %.

Z 30 dní je v Lidli 10

Spolupráca so slovenskými dodávateľmi je výhodná pre obe strany. Lidl aj z tohto dôvodu pristúpil k zaujímavému kroku pri platbe za tovar. „Legislatíva stanovuje splatnosť faktúr pre slovenských potravinárov až do 30 dní od dodania tovaru. Aktuálne dokonca došlo k predĺženiu tejto lehoty. My sme sa rozhodli túto možnosť nevyužiť, práve naopak,“ povedala Katarína Matejovie, konateľka Lidl Slovenská republika zodpovedná za rezort administratívy.

„Chápeme, v akej zložitej situácii sa nachádzajú domáci dodávatelia, a uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť. Odteraz garantujeme všetkým slovenským dodávateľom tovaru splatnosť faktúr do 10 dní od doručenia tovaru a faktúry,“ priblížila detaily. Túto garanciu dostali dodávatelia až do konca roka.

Problémy zasiahli viacerých dodávateľov

Mnohí slovenskí potravinári, výrobcovia a dodávatelia sa ocitli v nepríjemnej situácii. K ich najvážnejším komplikáciám patrili dlhotrvajúce výpadky ich tradičných predajných kanálov, problémy s financovaním, pokles tržieb, ale aj spomalenie cash flow (peňažné toky – príjmy a výdavky). Pomoc od Lidla je preto vítaným krokom, ktorý im výrazne uľahčí spoluprácu.

Dodávatelia považujú Lidl za stabilného obchodného partnera, ktorý si svoje záväzky plní vždy včas a v plnej miere. „Pri rokovaní o cenách je veľmi náročný, ale čo sa týka platenia a dodržiavania stanovených pravidiel, je stopercentný. Ak povedia, že v stredu o tretej zaplatia, tak sa to aj stane a je to garantované,“ povedal zakladateľ vinárstva JM Doľany Jozef Mikuš.

Spolupráca nielen s veľkými, ale aj s menšími firmami

Ďalšou významnou podporou pre domácich dodávateľov je aj vytvorenie značky Slovenskô, ktorú Lidl predstavil na jar. Zameriava sa na tradičné a regionálne slovenské výrobky. V máji sa dokonca konala historicky prvá online Lidl Akadémia pre dodávateľov, kde boli predstavené podmienky spolupráce pre potenciálnych nových dodávateľov. Lidl totiž spolupracuje nielen s veľkými spoločnosťami, ale aj s menšími dodávateľmi. Hľadá ich aj v súčasnosti. Podporiť ich pritom môžete aj vy, a to úplne jednoducho – kúpou ich produktov v 151 predajniach po celej krajine.

„Kritériá, podľa ktorých vyberáme dodávateľov, sú kvalita, cena a schopnosť dodávať nami požadované množstvá. S mnohými firmami pritom spolupracujeme dlhodobo. Zároveň sa riadime pravidlom, že pokiaľ máme na stole dve rovnaké ponuky – jednu od domáceho a druhú od zahraničného dodávateľa, vždy uprednostňujeme slovenskú firmu,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu a marketingu.

LIDL HĽADÁ SLOVENSKÝCH DODÁVATEĽOV

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Lidl.

Zdroj: Plní Elánu/Advertoriál
Odporúčame