Šetrenie pred Vianocami – ANKETA

1. Aké je vaše pohlavie?

2. V akej vekovej skupine sa nachádzate?

3. Aká je vaša rodinná situácia?

4. Kde žijete?

5. Aké je vaše vzdelanie?

6. Aký je váš príjem?

7. Kde plánujete nakupovať?

8. Koľko darčekov plánujete nakúpiť?

9. Plánujete si pred Vianocami stanoviť rozpočet na nákupy darčekov?

10. Koľko peňazí ste ochotní minúť na darčeky?

11. Máte vyčlenené financie špeciálne na nákup darčekov (napr. sporiaci účet) resp. šetríte na vianočné nákupy pravidelne?

12. Spôsobuje vám príchod sviatkov tzv. finančný stres?

13. Hodil by sa vám manuál šetrenia peňazí pred Vianocami?

Odporúčame