Chystáte sa do dôchodku? Prinášame prehľad vecí, ktoré treba vybaviť

Objímajúci sa pár seniorov

Po dovŕšení dôchodkového veku sa treba pripraviť na novú životnú etapu (Zdroj: GettyImages)

Ak dovŕšite dôchodkový vek a máte odpracovaných aspoň 15 rokov, mali by ste sa na novú životnú etapu dôkladne pripraviť. Dôležité je zhromaždiť všetky potrebné doklady, aby vybavovačky po úradoch prebehli bez problémov.

Od januára po novom

Od januára tohto roka sa do penzie odchádza po novom. Dôchodkový vek pevne určuje tabuľka. Ak chcete zistiť presný deň dosiahnutia, pomôže vám kalkulačka, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Napríklad žena, ktorá sa narodila 24. januára 1959 a má jedno dieťa, dovŕši penzijný vek 24. novembra 2021, keď bude mať 62 rokov a 10 mesiacov.

Starostlivosť o dieťa je obdobím dôchodkového poistenia a preukazuje sa rodným listom dieťaťa. Veľa ľudí pri spisovaní žiadosti o dôchodok však zistí, že im rodný list potomka chýba. Napríklad sa odsťahovalo a rodný list si zobralo so sebou. V takom prípade možno požiadať o úradné overenie fotokópie, alebo si na matrike vybaviť vydanie duplikátu.

Ako začať s vybavovaním?

Vybavovať žiadosť o starobný dôchodok by ste mali v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu. Najskôr si v dostatočnom časovom predstihu skontrolujte, či evidujú všetky doby vášho zamestnania a hrubé zárobky. Zistíte to nahliadnutím do individuálneho účtu poistenca.

O výpis môžete požiadať písomne listom alebo e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk, prípadne telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123. Informovať sa môžete aj osobne v príslušnej pobočke. Tu si na počkanie vybavíte prístupovú GRID kartu, ktorá vám umožní používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne.


Mohlo by vás zaujať: Chystáte sa na dôchodok? So Senior kontom si zachováte pohodlie ako doteraz


Spísanie žiadosti o dôchodok

Termín spísania žiadosti o dôchodok si treba vopred dohodnúť. Najjednoduchší spôsob je objednať sa cez rezervačný systém na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Proces začnite približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku, kontaktovať pobočku možno aj telefonicky alebo osobne.

Pripravte si doklady

K vybaveniu dôchodku budete potrebovať:
– platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
– doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy: odkedy – dokedy štúdium trvalo)
– poistenci spravidla narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky
– vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby
– rodné listy detí (platí pre ženy aj pre mužov, ktorí boli na rodičovskej dovolenke)
– potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. 12. 2000 do 31. 12. 2003
– doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003
– môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, o čom vás informuje zamestnanec Sociálnej poisťovne


Mohlo by vás zaujať: Chcete dostávať dôchodok na iný účet? Poradíme vám, ako na to


Čo robiť, ak niektoré doklady chýbajú?

Ak neviete preukázať chýbajúce doklady o období zamestnania, alebo váš zamestnávateľ zanikol, pracovníčky pobočky vám poradia. V prípade, že nie je vo vašich silách chýbajúce doklady zohnať, Sociálna poisťovňa ich zabezpečí vo vlastnej réžii. Majte však na pamäti, že v niektorých prípadoch to môže celé konanie predĺžiť.

Obdobie poistenia môžete preukázať aj dvoma svedkami, prostredníctvom Vyhlásenia o dobe zamestnania hrubom zárobku. Svedkom môže byť napríklad bývalý spolupracovník žiadateľa o dôchodok. Viac informácií o tejto možnosti poskytne pobočka Sociálnej poisťovne.

Ako sa dôchodky vyplácajú?

Počas penzie výplatu od zamestnávateľa nahrádza sociálna dávka – dôchodok. Informatívnu sumu starobného dôchodku si viete vypočítať prostredníctvom kalkulačky. Reálna výška dôchodku sa však môže líšiť. Lehota na priznanie dôchodku je 60 dní, v zložitejších prípadoch sa môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Ak sa obávate toho, že dovtedy nebudete mať z čoho žiť, za určitých podmienok vám môžu dôchodok priznať preddavkovo.

Samotný dôchodok dostanete vo výplatných termínoch v párnych dňoch. Poukazuje sa v mesačných platbách vopred na váš účet v banke, alebo v prípade žiadosti na účet manžela či manželky, prípadne v hotovosti. Spôsob si stanovíte už v žiadosti o dôchodok.


Nová kniha Igora Bukovského je bestseller: (Za)chráňte svoje črevo, pečeň, žlčník aj pankreas!

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame