Krásne slovenské mesto získalo titul Enviromesto 2023: Bývate v ňom vy?

enviromesto 2023 banská bystrica

Banská Bystrica systematicky rozvíja všetky envirooblasti (Zdroj: Wikimedia Commons/Milan Bališin)

Laureátom ocenenia Enviromesto 2023 sa stalo mesto Banská Bystrica. Cenu získalo za systematický rozvoj envirooblastí a participáciou všetkých skupín obyvateľstva pri plánovaní a realizovaní enviroprojektov. Cenu v utorok primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi odovzdal minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Získať titul Enviromesto 2023 vyžaduje aktívny prístup

Do kampane Enviromesto sa môže zapojiť každá obec so štatútom mesto a jeho aktivity posudzuje Hodnotiaca komisia. Laureátom národného ocenenia môže byť iba tá samospráva, ktorá sa prihlási do všetkých oblastí – Zelené a obehové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, Zdravé mesto.

„Opatrenia, ktoré prijímame v rámci mesta, sú polopodzemné kontajnery, obehové hospodárstvo, zelené strechy, dažďové záhrady, znižovanie energetickej náročnosti budov. To sú malé kroky, ktoré musíme do budúcnosti robiť všetci,“ povedal primátor víťazného mesta, Ján Nosko.

Aj tieto mestá dbajú o životné prostredie

V oblasti Zelené a obehové hospodárstvo ocenili mesto Púchov. Ocenenie si zaslúžilo za napĺňanie cieľov zeleného a obehového hospodárstva prostredníctvom práce s verejnosťou a za projekt Vedieť – Rozumieť – Chrániť. Ten sa zameral na revíziu enviroprogramu gymnázia Púchov a vytvorenie nových vzdelávacích aktivít.

V oblasti Ochrana prírody a krajiny zvíťazil Litovský Mikuláš za vedenie mladej generácie k prírode, ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt a vytvorenie priestoru pre sebarealizáciu. Mesto tiež pripravilo Akčný plán pre mestskú akupunktúru. Vytvorilo aj dažďové záhrady v školách.

Vrútky sa stali víťazom v oblasti Zdravé mesto. Cenu mu udelili za aktivity v zlepšovaní kvality ovzdušia a vzájomného prepájania aktivít, projektov a strategických dokumentov. Vrútky tiež vytvárajú podmienky na sledovanie, hodnotenie a súčasne informovanie o spôsoboch zlepšovania kvality životného prostredia.

„Primátori a starostovia ste predĺženou rukou nás politikov, a preto chceme veľmi aktívne počúvať, aj čo vám zjednoduší čerpanie fondov, aby týchto príkladných miest bolo čo najviac,“ poznamenal Taraba. Verí, že víťazné samosprávy sa stanú vzorom pre ostatných.

Cieľom súťaže je upozorniť na pozitívne príklady z praxe a zvýrazniť mestá, ktoré dbajú na svoje životné prostredie, a tým prinášajú lepší a zdravší život svojim obyvateľom. Tento rok sa do štvrtého ročníka súťaže prihlásilo 11 miest.

Prehľad top kúpeľov a wellness na Slovensku: Čítajte viac!

Zdroj: Plnielanu.sk, TASR
Odporúčame