Čo ukazuje najnovší výskum? Viac ako polovica Slovákov nemá poistenie zodpovednosti za škodu

muž pri zničenom aute po nehode

Až 52 % ľudí nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu (Zdroj: Freepik/tiko33)

Viac ako polovica Slovákov nemá okrem povinného zmluvného poistenia svojho automobilu uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Vyplýva to z prieskumu poisťovne Premium IC. Tretina opýtaných pritom uviedla, že sa im už stala situácia, v ktorej neúmyselne poškodili majetok inej osobe napríklad vytopením, požiarom či svojou neopatrnosťou.

Výsledky prekvapili

Z údajov vyplýva, že 52 % ľudí nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, 38 % respondentov ho má a zvyšných desať percent ľudí nevedelo na túto otázku odpovedať. „Finančná gramotnosť na Slovensku zatiaľ nie je na dostatočnej úrovni, a preto sa dá konštatovať, že poistenie zodpovednosti za škodu je stále podceňované v porovnaní s poistením majetku či životným alebo úrazovým poistením,“ komentovala produktová manažérka poisťovne Alena Kováčiková.

Slováci veria špecialistom

Zároveň však uznáva, že povedomie sa neustále zvyšuje a čoraz častejšie sa ľudia zverujú do rúk špecialistov, ktorí majú prehľad o ponuke poistných produktov a vedia vyskladať krytie rizík. „Tak, aby zahŕňalo nielen ochranu vlastného majetku, života a zdravia, ale aj náhrady škôd vyplývajúce z poškodenia majetku a zdravia tretích strán,“ tvrdí Kováčiková.

Úlohu zohráva aj vek

Prieskum ďalej ukázal, že počet ľudí, ktorí v rámci poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti majú uzatvorené aj poistenie zodpovednosti za škodu, stúpa priamoúmerne s vekom. Kým z 18- až 26-ročných Slovákov má takéto poistenie uzavretých 21 % z nich, vo veku 45 – 53 je to už dvojnásobok. Vo vekovej kategórii 54 – 63 rokov ho má 46 % opýtaných.

Nezmýľte si tieto poistenia

Kováčiková upozornila, že je zásadný rozdiel medzi poistením majetku a poistením zodpovednosti za škodu. „Pri poistení majetku je jeho predmetom hnuteľný alebo nehnuteľný majetok vo vlastníctve klienta, prípadne majetok prenajatý alebo prevzatý na základe zmluvy, ktorý si chce klient zabezpečiť pre prípad neočakávanej škodovej udalosti. Poistenie zodpovednosti za škodu vo všeobecnosti kryje škody, ktoré klient spôsobí tretím osobám na ich majetku, živote a zdraví,“ dodala.Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame