Vdovský a vdovecký dôchodok: Akou sumou štát pomôže po smrti manžela či manželky?

Obrázok dňa

Ďalšie obrázky
Foto

Anketa

Ste poberateľom vdoveckého alebo vdovského dôchodku?

Štát pri úmrtí pomôže vyplácaním vdovského alebo vdoveckého dôchodku

Obdobie po smrti partnera patrí medzi najhoršie v živote. K zlému psychickému rozpoloženiu pozostalého sa môžu neraz pridružiť aj existenčné problémy a tiež potreba mnohých vybavovačiek. Jednou z nich je aj vybavenie si vdoveckého či vdovského dôchodku. Viete, koľko vám podľa práva prináleží?


Na Slovensku dostáva vdovský alebo vdovecký príspevok takmer 340 000 ľudí. Nárok naň má len právoplatný manžel alebo manželka – družka, druh ani exmanželka či exmanžel nárok nemajú.

Kto má na tento dôchodok nárok?

Nárok na vdovský dôchodok má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/á:

 • ku dňu smrti poberal/a starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok
 • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok
 • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok
 • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Mohlo by vás zaujímať: Predčasný starobný dôchodok: Kedy naň máte právo a čo všetko potrebujete


Ako dlho sa dôchodok vypláca?

Dôchodok sa vypláca počas jedného roka. Po tomto období sa vypláca aj naďalej v takýchto prípadoch:

 • Pozostalá/ý sa stará o nezaopatrené dieťa
 • Pozostalý/á je invalidný/á a pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 percent
 • Pozostalý/á dovŕšil/a dôchodkový vek
 • Pozostalý/á vychoval/a tri deti (platí od 1.8.2006)
 • Pozostalý/á vychoval/a dve deti a dovŕšil/a 52 rokov (platí od 1.8.2006)

Ak pozostalý partner nespĺňa tieto podmienky, nárok na výplatu vdovského či vdoveckého dôchodku zaniká, samotný nárok na dôchodok však nie. Ak teda časom začne spĺňať jednu zo spomínaných podmienok, na dôchodok má opäť nárok. Nárok na vdovecký či vdovský dôchodok zaniká uzatvorením manželstva, smrťou alebo rozhodnutím súdu, podľa ktorého pozostalý manžel či manželka spôsobili smrť svojej polovičky úmyselným trestným činom.

Koľko dostanete?

Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal/a alebo by mal/a nárok zomretý manžel/ka ku dňu smrti. Ak bol zosnulý či zosnulá poberateľom predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému manželovi, ide o 60 % z jeho výšky.

Ak už pozostalý manžel či manželka má nárok na dôchodok, v plnej sume sa vypláca vyšší z nich, druhý sa kráti o polovicu. (Ak napríklad pani Anna poberá starobný dôchodok vo výške 300 eur a jej zosnulý manžel poberal starobný dôchodok vo výške 600 eur, má pani Anna nárok na vdovský dôchodok vo výške 360 eur (60 percent zo 6OO eur). Táto suma je vyššia ako jej vlastný starobný dôchodok, takže sa bude pani Anne vyplácať celá. Jej starobný dôchodok sa zníži o polovicu, takže bude z neho dostávať 150 eur. Spolu teda pani Anna dostane 360 + 150 = 510 eur).

Limit pozostalostných dôchodkov (vdovský, vdovecký, sirotský) spočíva vo výške penzie, na ktorú mal alebo by mal pozostalý nárok. 


Sprievodcu svetom práce a kariéry nájdete na www.karierainfo.sk


Ako žiadať o vdovský/vdovecký dôchodok?

Treba podať písomnú žiadosť na pobočke Sociálnej poisťovne, ku ktorej patríte podľa bydliska. Ak napríklad pre zdravotné problémy nemôžete navštíviť túto pobočku, môžete žiadosť podať aj na inej. K žiadosti treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list (výpis z knihy manželstiev) a úmrtný list. Ak zosnulý/á pred smrťou pracoval/a, treba doplniť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Okrem toho môže Sociálna poisťovňa vyžadovať aj doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne), vojenskú knižku, alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí a ďalšie dokumenty.

Viac o vdovských či vdoveckých dôchodkoch sa môžete dozvedieť na stránkach Sociálnej poisťovne.


Máte skúsenosti s poberaním vdovského alebo vdoveckého dôchodku? Napíšte do diskusie pod článkom.

Zdielať na Facebooku

Diskusia (334)

 • Abou El Magd 13.04.2018, 18:38

  Nech je Boh chválený, ja som Abou El Magd podľa mena. Chcem to použiť aby upozornili všetkých žiadateľov o úvery, aby boli veľmi opatrní, pretože existujú podvody všade Niekoľko mesiacov som bol finančne napätý a splatný k mojej zúfalstve som bol podvedený niekoľkými veriteľov on-line. Mal som takmer stratila nádej, až kým niekto z mojich priateľov mi neodkázal na veľmi spoľahlivého veriteľa pomenovaná firma Stevemain, ktorá mi poskytla nezabezpečenú pôžičku 100 000 dirham za 10 hodín bez akéhokoľvek stresu. Ak potrebujete akýkoľvek druh úveru ho len kontaktujte: (stevemainloanfirm@gmail.com) Používam toto médium na upozornenie všetkých uchádzači o pôžičku kvôli peklo, ktoré som strávil v ich rukách podvodných veriteľov Alah nám odmení a áno agenta.

 • Ace Cash Express 12.04.2018, 11:44

  Vitajte v spoločnosti Ace Cash Express, získate úver vo výške 50.000 eur v našej spoločnosti so zľavou vo výške 2% a plaťte svoje účty ľahko, sme pripravení poskytnúť ľubovoľné množstvo úverov, ktoré požadujete od ...... prosím kontaktujte nás na ------- EMAIL ::::: expressacecash83@gmail.com Ak máte záujem, vyplňte nasledujúce úverové aplikácie. Názov: Krajina: štát: Telefónne číslo: Vek: Profesia: Suma potrebná ako pôžička: doba trvania: Ace Cash Express!

 • Maria 09.04.2018, 07:46

  POTREBUJTE ÚVER, KTORÝ VYPLATÍ VAŠI DLHU ALEBO ZAČAŤ PODNIK Vyplácame úver s nízkym úrokovým podielom Ponúkame od 1500 do 800.000 eur Pridajte nás alebo kontaktujte nás na: mvargaspuyo1@gmail.com

 • Maria 09.04.2018, 00:41

  POTREBUJTE ÚVER, KTORÝ VYPLATÍ VAŠI DLHU ALEBO ZAČAŤ PODNIK Vyplácame úver s nízkym úrokovým podielom Ponúkame od 1500 do 800.000 eur Pridajte nás alebo kontaktujte nás na: mvargaspuyo1@gmail.com

 • sasha 04.04.2018, 10:59

  Klesáte na zemi? A vy ste požiadaní o peniaze predtým, než ho dáte? NIE, s nami neplatíte nič pred prijatím vašej pôžičky V záujme rešpektovania zákona a spokojnosti zákazníka vynaložíme potrebné výdavky a odovzdáte nám, akonáhle bola prijatá celá suma vašej žiadosti Mali ste možnosť požičať si od 5 000 do 5 000 000 eur s nízkou sadzbou 2% v období od 1 do 30 rokov Poznámka: Pred zaplatením úveru sa neplatí žiadne poplatky, notár atď NAŠA ZÁVAŽNÁ DIFFERENCIA E-mail: Expressfinance02@gmail.com

 • sasha 04.04.2018, 10:51

  Klesáte na zemi? A vy ste požiadaní o peniaze predtým, než ho dáte? NIE, s nami neplatíte nič pred prijatím vašej pôžičky V záujme rešpektovania zákona a spokojnosti zákazníka vynaložíme potrebné výdavky a odovzdáte nám, akonáhle bola prijatá celá suma vašej žiadosti Mali ste možnosť požičať si od 5 000 do 5 000 000 eur s nízkou sadzbou 2% v období od 1 do 30 rokov Poznámka: Pred zaplatením úveru sa neplatí žiadne poplatky, notár atď NAŠA ZÁVAŽNÁ DIFFERENCIA E-mail: Expressfinance02@gmail.com

 • sasha 04.04.2018, 10:42

  ¿Estás arrodillado en el suelo? ¿Y le piden dinero antes de darlo? NO, con nosotros, no paga nada antes de recibir su préstamo En interés del respeto de la ley y la satisfacción del cliente, adelantamos los gastos necesarios y usted nos reembolsa una vez que se ha recibido el monto total de su solicitud Usted tuvo la posibilidad de pedir prestado entre 5,000 y 5,000,000 Euros con una tasa baja del 2% en un período de 1 a 30 años. NB: no se pagan honorarios, notaría, etc. antes de obtener su préstamo NUESTRO SERIO HACE LA DIFERENCIA Correo electrónico: Expressfinance02@gmail.com

 • sasha 04.04.2018, 10:40

  Klesáte na zemi? A vy ste požiadaní o peniaze predtým, než ho dáte? NIE, s nami neplatíte nič pred prijatím vašej pôžičky V záujme rešpektovania zákona a spokojnosti zákazníka vynaložíme potrebné výdavky a odovzdáte nám, akonáhle bola prijatá celá suma vašej žiadosti Mali ste možnosť požičať si od 5 000 do 5 000 000 eur s nízkou sadzbou 2% v období od 1 do 30 rokov Poznámka: Pred zaplatením úveru sa neplatí žiadne poplatky, notár atď NAŠA ZÁVAŽNÁ DIFFERENCIA E-mail: Expressfinance02@gmail.com

 • Apex Finance 25.03.2018, 19:24

  Ak uvažujete o PODNIKATEĽSKOM / INVESTIČNOM KREDITE, Apex Finance je TU PRE VÁS: apexquickfinance@outlook.com Máme viac ako 180 miliónov dolárov v podnikateľských úverov pre viac ako 15 000 majiteľov firiem, ako ste vy. Môžeme rozvíjať svoje podnikanie a používať vlastnú technológiu s rizikom, aby ste získali správny obchodný kredit. Ak máte záujem, kontaktujte nás dnes: Aj apexquickfinance@outlook.co ___________________________ Naše služby sú schválené do 72 hodín od úspešnej implementácie kreditov, rýchle a spoľahlivé. Ponúkame úvery s minimálnym rozsahom 20 miliónov dolárov na maximum 5 000 dolárov. Sme certifikovaní a dôvernosť je s nami 100% bezpečná. Viac obáv o vašu úverovú alebo finančnú situáciu. Kontaktujte nás dnes prostredníctvom: Aj apexquickfinance@outlook.co cez: +447042080991

 • Apex Finance 25.03.2018, 19:01

  Ak uvažujete o PODNIKATEĽSKOM / INVESTIČNOM KREDITE, Apex Finance je TU PRE VÁS: apexquickfinance@outlook.com Máme viac ako 180 miliónov dolárov v podnikateľských úverov pre viac ako 15 000 majiteľov firiem, ako ste vy. Môžeme rozvíjať svoje podnikanie a používať vlastnú technológiu s rizikom, aby ste získali správny obchodný kredit. Ak máte záujem, kontaktujte nás dnes: Aj apexquickfinance@outlook.co ___________________________ Naše služby sú schválené do 72 hodín od úspešnej implementácie kreditov, rýchle a spoľahlivé. Ponúkame úvery s minimálnym rozsahom 20 miliónov dolárov na maximum 5 000 dolárov. Sme certifikovaní a dôvernosť je s nami 100% bezpečná. Viac obáv o vašu úverovú alebo finančnú situáciu. Kontaktujte nás dnes prostredníctvom: Aj apexquickfinance@outlook.co cez: +447042080991

1 2 3 4 5 ... 34 >

Pridať komentár