Aha, tu je volné miesto

Nenašiel miesto v parkovacom dome tak si ho spravil na úkor svojho auta ale aj auta druhého šoféra.

Nenašiel miesto v parkovacom dome tak si ho spravil na úkor svojho auta ale aj auta druhého šoféra.

Zdroj: plnielanu.sk
Odporúčame