Aj slovenské obyvateľstvo starne: Aké riziká sú spojené so šoférovaním vo vyššom veku?

Senior za volantom.

Zdroj: Getty Images

Populácia na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách Európskej únie postupne starne. V roku 2000 tvorili ľudia starší ako 60 rokov 15,3 % slovenského obyvateľstva, v roku 2015 to bolo 20,5 % a odborníci odhadujú, že v roku 2030 to bude viac ako 26 %. S týmito číslami súvisí aj počet seniorov za volantom.

Najväčším nepriateľom sú zvyčajne zdravotné problémy

Aj Slovensko sa pripojilo k celoeurópskej snahe o znižovanie počtu usmrtených a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy „Vízia nula“ (v origináli „Vision Zero“). Jej cieľom je postupne zredukovať ich počet na nulu do roku 2050. Pomáha v tom aj Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (v skratke BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zameriava sa najmä na to, aby boli slovenskí vodiči čo najviac informovaní o pravidlách cestnej premávky, nutnosti ich dodržiavania, a taktiež upozorňuje na riziká, ktorým na cestách dennodenne čelíme.

Prečo je však starším vodičom potrebné venovať špeciálnu pozornosť? Z údajov poisťovní vyplýva, že 12 % všetkých dopravných nehôd na Slovensku je spôsobených práve seniormi. V niektorých zahraničných krajinách je to dokonca až 25 %. Šoféri nad 60 rokov musia čeliť viacerým nástrahám. Najväčším nepriateľom sú zvyčajne zdravotné problémy. Tie často obmedzujú pohyblivosť či zmyslové vnímanie. Nasledujúce riziká sú najčastejšie:

Zhoršený zrak a sluch

Zrak je pre vodiča najdôležitejším zmyslom. Niekedy stačí pár sekúnd nepozornosti a vážna nehoda môže byť na svete. Starší šoféri často dobre nevidia do diaľky, majú problém s rozoznávaním detailov a objaviť sa môžu taktiež problémy s periférnym videním. Následkom toho ľahšie prehliadnu rôzne nebezpečenstvá v premávke. Významnú úlohu zohráva aj sluch. Pokiaľ je zhoršený, vodič nemusí počuť prichádzajúcu sanitku, trúbenie iných účastníkov premávky, zvuk smerovky či ďalšie dôležité signály.

Rýchlejší nástup únavy

Telo staršieho vodiča sa obvykle unaví rýchlejšie než u mladších ľudí. Vzniká tak zvýšené riziko mikrospánku. Šofér sa vplyvom únavy nedokáže plne sústrediť na okolitú premávku a nevie sa rýchlo a správne rozhodovať. Ako ukazujú štatistiky nehodovosti, práve nedostatočné venovanie sa riadeniu a okolitej premávke je najčastejšou príčinou dopravných nehôd na Slovensku.

Senior za volantom.
Zdroj: Getty Images

Vedľajšie účinky liekov

Starší ľudia často užívajú viacero liekov, ktoré môžu negatívne vplývať na fungovanie mozgu. Dokážu spôsobovať únavu, malátnosť, utlmovať zmyslové vnemy, rozostrovať videnie a tým predlžovať reakčný čas vodiča. Všetky tieto faktory sú v premávke veľmi nebezpečné.

Obmedzená pohyblivosť

Zdravotné problémy spojené so svalmi, šľachami či s kĺbmi dokážu významne ovplyvňovať pohyblivosť trupu, rúk a nôh. Vodič nemusí byť napríklad schopný okamžite dupnúť na brzdový alebo plynový pedál, rýchlo zatočiť volantom, podradiť alebo otáčať hlavou do strán pri obyčajnom dávaní prednosti na križovatke. Dôsledkom je neschopnosť dostatočne rýchlo reagovať na rôzne okolnosti v premávke, z čoho môžu vzniknúť veľmi nebezpečné situácie.

Ako jazdiť bezpečne aj vo vyššom veku?

Nezabúdajte – vodiči, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke každých 5 rokov. Vodiči z povolania, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, dokonca každé 2 roky. Ak však máte zdravotné problémy alebo obmedzenia, riešte ich radšej hneď. Pokiaľ chcete, aby aj vo vyššom veku bola vaša jazda maximálne bezpečná, oplatí sa poznať tieto praktické tipy:

  • Pokiaľ užívate lieky, uistite sa, že nemajú utlmujúci účinok. Ak majú takéto vedľajšie účinky, pred šoférovaním ich radšej neužívajte.
  • Snažte sa vyhýbať šoférovaniu za zníženej viditeľnosti, teda najmä pri východe alebo západe slnka, v noci, v daždi alebo hmle. Zhoršené poveternostné a svetelné podmienky zvyšujú riziko krízových situácií.
  • Ak sa vám zdá, že dobre nevidíte alebo nepočujete, dajte sa vyšetriť u špecialistu.
  • Pri výbere nového auta si dajte poradiť od odborníkov. Napríklad pre starších ľudí môže byť ideálnou voľbou vozidlo s vyšším sedením. Taktiež je vhodné uprednostniť auto s automatickou prevodovkou, ktorá sa jednoduchšie ovláda. Každý moderný asistenčný systém v aute zvyšuje bezpečnosť vodiča a pasažierov.
  • Ak idete na dlhšiu cestu, robte si pravidelné prestávky a dodržujte pitný režim. Pokiaľ pociťujete únavu, čo najskôr zastavte a oddýchnite si. Nepreceňujte svoje schopnosti a aktuálny zdravotný stav!

Sadnite si za volant, len keď ste v dobrej kondícii!

Bezpečnosť cestnej premávky by mala byť základným cieľom pre všetkých jej účastníkov. Predvídajte, neriskujte, zbytočne sa neponáhľajte a vyhýbajte sa šoférovaniu v strese. To všetko totiž môžu byť aspekty, ktoré výrazne ovplyvnia vašu jazdu. Sadnite si za volant, len keď ste v naozaj dobrom zdravotnom (fyzickom aj psychickom) stave, ktorý vás počas jazdy nijakým spôsobom nelimituje. Aj vy sa môžete stať súčasťou Vízie nula“ na slovenských cestách. Jej cieľom je snaha o dosiahnutie nulového počtu úmrtí a ťažkých zranení na cestách do roku 2050. Prispieť k tomu svojím správaním počas šoférovania môžete aj vy.

VIAC O BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH

BECEP - Vízia nula.
Zdroj: BECEP
Zdroj: PR článok
Odporúčame