Máte pocit, že vás niekto z vášho okolia manipuluje? Dajte mu stopku overenými spôsobmi a konečne voľne dýchajte!

Smutná žena s chlapom

Viete, ako sa brániť manipulácii? (Zdroj: GettyImages)

S tým, že s vami niekto manipuluje, sa nemusíte zmieriť a žiť podľa jeho predstáv. Vy máte tiež právo na vlastný názor. Proti takémuto správaniu existujú účinné obranné postupy. My vám predstavíme niektoré z nich.

Spontánny prístup sa nevypláca

Manipulátori vysávajú energiu, vyvolávajú agresivitu, pocity viny, hanby, úzkosť, strach či smútok. Spôsobujú tiež stres, ktorý vplýva na vašu celkovú pohodu aj výkon. Ak sa rozhodnete, že sa nenecháte nikým ovládať, voľbou vhodného prístupu dokážete vyviaznuť bez ujmy.

Vedieť sa brániť manipulácii znamená bez strachu a predsudkov odmietať to, čo vám nevyhovuje a s čím nesúhlasíte. K manipulátorovi je potrebné zaujať strategický, premyslený prístup. Neznesie, keď osoba nereaguje podľa jeho predstáv. Pomocou nasledujúcich metód môžete účinne odrážať jeho útoky.

Kontramanipulácia

Táto technika vyžaduje sústredenie a dôslednosť. Sústreďte sa na vonkajší prejav, formuláciu a kontrolu emócií. Dajte najavo, že sa vás jeho správanie nedotýka a jeho taktika na vás už nezaberá. Ak by ste mu ukázali, že vás jeho správanie trápi, dali by ste mu tým veľkú moc.

Môžete proti nemu použiť jeho vlastné zbrane: slová a neurčité výrazy, ako používa on. K hlavným zásadám kontramanipulácie patrí: hovoriť v krátkych vetách, vyjadrovať sa neurčito, rozprávať stále zdvorilo, vyhýbať sa agresivite, používať ustálené frázy a nezapájať sa do diskusií, ktoré k ničomu nevedú. Mali by ste vyjadriť svoj postoj a informovať ho o tom, že sa viac už o danej veci nechcete baviť.

Ignorácia

Manipulátor sa márne snaží zapôsobiť na ľudí, ktorí voči nemu dokážu zostať ľahostajní a na jeho nátlak nereagujú. Neoplatí sa teda reagovať na každý jeho výrok či pokus vyviesť vás z rovnováhy. Niekedy je lepšie si jeho snahy nevšímať.

Pokračujte v rozhovore, akoby sa nič nestalo a jeho požiadavku ignorujte. Prirodzene, môžete mu dať najavo, že ste si všimli, o čo sa pokúsil. Na chvíľu sa odmlčte, naviažte krátky očný kontakt alebo vyslovte konštruktívny príspevok.


Mohlo by vás zaujať: Ako vo vzťahu odhaliť manipuláciu? Na toto si dajte pozor!


Zmena perspektívy

Ukážte mu, že neexistuje iba jeden uhol pohľadu, čiže ten jeho. Popíšte mu svoj pohľad na vec. Položením otázky ho prinútite k zmene perspektívy, vyviniete tlak na to, aby odpovedal z pozície partnera. Bude tým vyvedený z konceptu, čo môže narušiť jeho zámery a taktiku. Táto metóda preňho väčšinou znamená prekvapenie. Je užitočná najmä vtedy, keď vás chce zaskočiť, obchádzať dohody, blokovať jednanie alebo odpútať pozornosť.

Asertívne správanie

Nebuďte už len pasívnym prijímateľom manipulátorovej taktiky. Dôrazne, ale bez zbytočnej agresie sa snažte presadiť vlastný názor. Asertívny človek nemusí so všetkým súhlasiť, svoj nesúhlas dokáže vyjadriť pokojným a primeraným spôsobom. Nikoho neuráža ani neprivádza do nepríjemnej situácie.

Efektívnym postupom je najmä metóda pokazenej platne. Vyžaduje však určitú dávku vytrvalosti. Podstatou je neustále opakovanie toho, čo si prajete či neprajete, čo chcete povedať, alebo na čo sa chcete spýtať. Rovnakými slovami i tónom odmietnutia, bez zbytočného ospravedlňovania vyjadrite svoju neústupnosť. Ak niečo poviete viackrát, partner nadobudne dojem, že to myslíte naozaj vážne. Túto metódu môžete použiť vtedy, keď sa manipulátor snaží:

  • dotlačiť vás k niečomu, čo sami nechcete
  • odbočiť od témy
  • riešiť viac vecí súčasne
  • neustále vás prerušovať

Opustenie priestoru

Táto metóda sa odporúča proti veľmi silnej manipulácii. Ak máte pocit, že ste urobili všetko, čo bolo vo vašich silách, no napriek tomu bezvýsledne, máte viacero možností. Jednou z nich je prerušenie rozhovoru a opustenie priestoru. Hoci to býva náročné, lebo manipulátor vo svojej obeti vzbudzuje pocity previnenia a hanby, je to možné.

Prerušenie diskusie môžete aj zdôvodniť. Alebo priamo upozornite na pokus o manipuláciu. Zdôraznite, že je vám nátlak z jeho strany nepríjemný. Ďalšou možnosťou je predložiť návrh alebo o to požiadať partnera.

Nie ste si istí či to, čo prežívate možno nazvať manipuláciou? Spoznajte manipulátora, vďaka jeho vlastnému správaniu. Prezradí sa sám!


Objavte ešte viac zaujímavých článkov, receptov a videí!

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame