Triedenie odpadu sa týka každého z nás: Viete, ako separovať správne?

odpad

SITA

Farebne odlíšené kontajnery na jednotlivé druhy komunálneho odpadu sú dnes už samozrejmosťou väčšiny sídlisk a obytných zón. Tí uvedomelejší z nás si preto dávajú záležať a minimálne plastové fľaše, noviny a sklo hádžu do príslušných zberných nádob. Vedeli ste však, že aj pri separovaní platia určité zásady? Nie každý odpad totiž stačí jednoducho vyhodiť. Zistite, ako by triedenie odpadu v ideálnom prípade malo naozaj vyzerať.

Farebne odlíšené kontajnery na jednotlivé druhy komunálneho odpadu sú dnes už samozrejmosťou väčšiny sídlisk a obytných zón. Tí uvedomelejší z nás si preto dávajú záležať a minimálne plastové fľaše, noviny a sklo hádžu do príslušných zberných nádob. Vedeli ste však, že aj pri separovaní platia určité zásady? Nie každý odpad totiž stačí jednoducho vyhodiť. Zistite, ako by triedenie odpadu v ideálnom prípade malo naozaj vyzerať.

Papier

Papier patrí k najvýznamnejším zberným surovinám, pretože tvorí až 20% hmotnosti celkového komunálneho odpadu. Pre lepšiu predstavu to na naše pomery znamená, že slovenský občan vyprodukuje v priemere 800 kíl odpadového papiera ročne. Aj preto je dôležité, aby sme ho dôsledne triedili do modrých kontajnerov:

  • separovaný papier však nesmie byť mokrý, príliš špinavý či mastný
  • nepatrí doň voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet
  • kancelárske spinky z dokumentov radšej povyberajte – nebudete musieť kupovať nové
  • kovové časti z časopisov vyberať nemusíte – pohrá sa s nimi magnetický separátor

Plasty

Plasty v súčasnosti dominujú takmer v každej sfére, najviac však v prípade obalov, kde zastávajú úctyhodných 80%. Ich hmotnosť síce nie je veľká, zaberajú však pomerne veľa miesta a v prírode sú takmer nezničiteľné. Plasty triedime do žltých zberných nádob nasledovne:

  • v prípade  klasických PET fliaš etikety strhávať nemusíte
  • každý obal poctivo zošliapnite a uzavrite, aby sa v kontajneroch zbytočne nevozil vzduch (objem znížte na maximum)
  • kelímky od jogurtu a všetko, čo sa nedá uzavrieť, pred vyhodením radšej opláchnite – ostatné plasty ostanú čisté a nebude sa šíriť nepríjemný zápach
  • zvýšenú pozornosť treba venovať hrubo znečisteným plastom a obalom, podlahovým krytinám či gume – všetko z vymenovaného do separovaného odpadu nepatrí
  • všímajte si nápisy na tej vašej zbernej nádobe – malo by na nej byť napísané, aký druh tovaru recykluje tá vaša firma. Tieto údaje sa môžu líšiť.

Mohlo by vás zaujímať: Šetrenie vodou v číslach: Experti radia, ako sa sprchovať aj ako splachovať!


Sklo

Separuje sa do zelených kontajnerov, v ktorých prevažujú sklené fľaše a nádoby. Etikety ani v tomto prípade strhávať nemusíte, dávajte však pozor na uzávery a vrchnáky. Medzi separované sklo nepatrí ani keramika, porcelán, sklo obalené drôtom, zrkadlo, sklo z áut, žiarovky, či obrazovky.

Kovy

Majú vyhradené červené kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať všetko od konzerv, cez obaly od sprejov až po staré hrnce či klince. Ak separujete káble, tie by mali byť bez bužírky. Takisto však treba dávať pozor na hrubé znečistenie zvyškami jedla.


Mohlo by vás zaujímať: Chcete sa zbaviť zvieracích chlpov? Stačí pár trikov a dobrá starostlivosť!


Špeciálne zberné miesta

kuchynský olej – je čoraz rozšírenejší, a preto sa o najbližšom zbernom mieste informujte na príslušnom Mestskom úrade

elektroodpad – od roku 2009 funguje na Slovensku tzv. spätný odber, v rámci ktorého vám pri kúpe nového elektrospotrebiča predajňa odoberie starý (kus za kus). Použité batérie však vo väčšine z nich môžete odovzdať bezplatne do vyhradených zberných nádob.

nápojové kartóny – prezývané ak tetrapaky sú viacvrstvové obaly od džúsov, mlieka a ďalších potravín. Takisto zvyknú mať buď špeciálny kontajner, vrece alebo sa ich zber organizuje v rámci školských projektov. Niekedy sa recyklujú spolu s plastami – podľa nápisu na vašom kontajneri. Samozrejmosťou je, aby boli prázdne a podľa možnosti čisté.

Zdroj: SITA, SITA, Johnny
Odporúčame