Máte cenné papiere z kupónovej privatizácie? Zistite, čo s nimi

Najčítanejšie dnes
3 dni
Týždeň

Obrázok dňa

Ďalšie obrázky
Foto
Kupónová knižka sa ešte vždy nachádza v mnohých domácnostiach

Zákonom č. 160/2009 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Nové ustanovenia umožňujú majiteľom cenných papierov ponúknuť cenné papiere, o ktoré nemajú záujem, Fondu národného majetku SR (FN SR). Bezodplatné prevody na účet FNM SR zabezpečuje obchodník s cennými papiermi RM – S Market, o.c.p., a. s., na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená na základe výsledkov verejného výberového konania v r. 2009.


Bezcenných akcií sa zbavte, inak na ne doplatíte

O  možnosti prevodu nechcených cenných papierov z kupónovej privatizácie sa popísalo v uplynulých troch-štyroch rokoch pomerne veľa. Napriek tomu, nie každý vie, ako by mal postupovať v prípade, že vlastní bezcenné cenné papiere najmä dávno zaniknutých spoločností a firiem. Rok 2013 je posledným rokom, kedy je možné previesť cenné papiere na FNM SR bezodplatne. Inak budú musieť občania platiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov (CDCP) za vedenie účtu poplatky vo výške minimálne 12 eur, no môžu sa vyšplhať až do výšky 198 eur. Zdôrazňujeme, že napriek nulovej trhovej hodnote cenných papierov.

„Opätovne upozorňujeme občanov na možnosť bezplatného prevodu bezcenných papierov na FNM, aby sa nestalo, že takto o rok budú plakať nad faktúrou, ktorú dostanú z Centrálneho depozitára cenných papierov a nebudú môcť s cennými papiermi, ktoré nechcú, nič urobiť," uviedla Elena Osuská, riaditeľka spoločnosti RM - S Market.


Mohlo by vás zaujímať: Máte doma kupónovú knižku? Poradíme vám, čo s ňou


Pred prevedením zistite hodnotu svojich akcií

Samozrejme, prv než tak urobíte, dôkladne sa poraďte so svojimi blízkymi – deťmi, vnukmi, ktorí majú predsa len väčší prehľad v oblasti cenných papierov. Žiaľ, napriek doterajšiemu vzdelávaniu, informovaniu a početným apelom, boli na FNM prevedené aj hodnotné cenné papiere a ich návrat pôvodným majiteľom nie je možné obnoviť.

Odporúčame overiť si, či nie ste majiteľom cenných papierov a v akej hodnote v CDCP, resp. u niektorého jeho člena. Na účte môžete mať vedené zaknihované cenné papiere, ktoré pre vás nemajú z rôznych dôvodov hodnotu. O výpis zo svojho majetkového účtu môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva priamo na pracoviskách RM-S Marketu, či na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty.

Ako spraviť prevod?

Bezplatný prevod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, môžete urobiť na viacerých miestach po celom Slovensku. Ak pôjdete osobne, nezabudnite si zobrať so sebou platný občiansky preukaz. Z dôvodu vysokého veku, zdravotného stavu či iných dôvodov, môžete splnomocniť blízku osobu. Stačí, ak bude mať od vás splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

„Bezplatne vás môže zastupovať aj spoločnosť RM-S Market. Stačí, ak vyplníte plnomocenstvo kde uvediete, aké cenné papiere chcete previesť na Fond národného majetku a s overeným podpisom tento doklad pošlete na adresu našej spoločnosti (RM – S Market, o.c., a.s., Nám. SNP 14, P. O. BOX 127, 810 00 Bratislava 1). Všetko potrebné už potom vybavíme za vás. Súčasne preberieme za vás aj poplatky za vedenie účtu za rok, v ktorom došlo k prevodu a maximálne za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. V prípade, ak ste poplatok už zaplatili a rozhodli ste sa pre prevod, FNM vám poplatok vráti,“ upresnila E. Osuská.


Mohlo by vás zaujímať: Potrebujete si vytvoriť finančnú rezervu? S týmto šetriacim plánom sa vám to podarí


Zdedili ste cenné papiere?

Od 7. decembra 2012 je vedenie účtu zosnulého majiteľa cenných papierov bezodplatné. Samozrejme, môžu sa o ne uchádzať dediči, ktorí rozhodnú, ako s nimi naložia. O vykonanie prechodu cenných papierov je možné požiadať Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., Ulica 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava.

„Cenné papiere zomrelého musia byť zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve. Ak nie sú zahrnuté, musí dedič/dediči požiadať o obnovu dedičského konania z dôvodu novoobjaveného majetku, t. j. cenných papierov zomrelého. Originál alebo úradne overená fotokópia osvedčenia o dedičstve je prílohou požiadavky na prevod cenných papierov. V osvedčení o dedičstve musí byť uvedené, ktorý dedič (dediči) dedia cenné papiere zomrelého. Výpis z majetkového účtu zomrelého, v prípade riešenia/obnovenia dedičského konania bude poskytnutý výhradne notárovi, ktorý ako súdny komisár prejednáva dedičstvo, resp. príslušnému súdu,“ vysvetlila E. Osuská. Dodala, že dedič musí uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet. Ak nemá otvorený účet, je potrebné, aby si tento účet otvoril. Potom môže uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet (za otvorenie majetkového účtu a prechod cenných papierov dedič platí poplatky podľa cenníka CDCP SR, resp. člena CDCP SR).

Dedičstvo niečo stojí

Služby spojené s prechodom cenných papierov z majetkového účtu zomrelého na majetkový účet fyzickej osoby – dediča, sú spoplatnené. „Ak dedič následne bezodplatne prevedie tieto cenné papiere na FNM, FNM po predložení relevantných pokladničných, resp. iných účtovných dokladov o úhrade poplatkov za vykonané služby a na základe doručenej žiadosti na úhradu poplatkov, poplatky dedičovi uhradí. Aby sa predišlo nedorozumeniam, treba vedieť, že FNM nebude uhrádzať poplatky spojené s obnovením dedičského konania, resp. iné poplatky hradené notárovi, resp. súdu, poplatky spojené s overením listín a podpisov,“ doplnila E. Osuská.


Mohlo by vás zaujímať: Dedičstvo, ktoré nepoteší: Aké sú vaše práva a povinnosti v prípade dlhu?


Informujte sa!

Všetky potrebné informácie súvisiace s bezplatnými prevodmi môžete získať na bezplatných telefónnych číslach *2013 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo 0800 888 250 a 0800 888 260 (z pevných sietí). Využiť môžete aj zjednodušenú poštovú adresu. Na obálku stačí na miesto adresáta napísať len *2013, nezabudnite nalepiť poštovú známku v hodnote 0,45  centrov. V prípade, že posielate list zo zahraničia, tak adresa je: RM-S Market, o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1, Slovensko. K dispozícii je aj emailová adresa 2013@rmsmarket.sk.

Užitočné linky, kde získate ďalšie informácie o bezodplatnom prevode

- web stránka Fondu národného majetku SR: http://www.natfund.gov.sk/
- web stránka RM – S Market, o.c.p., a.s.: http://www.rmsmarket.sk/
- web stránka Centrálneho depozitára cenných papierov SR , a.s.: http://www.cdcp.sk/
- služba na overenie existencie účtu pre FO: https://www.cdcp.sk/prevodFNM/index.php
(služba poskytuje informáciu o existencii/neexistencii účtu majiteľa a informáciu o tom, či je účet prázdny, alebo sú na ňom vedené cenné papiere (minimálne 1 kus), avšak bez uvedenia bližšej špecifikácie cenných papierov alebo počtu kusov)


Mohlo by vás zaujímať: Zlepšite svoju finančnú situáciu: Ľudové múdrosti vám poradia, ako na to!


Zoznam pracovísk Slovenskej pošty, ktoré vykonávajú prevody cenných papierov na účet FNM SR

- web stránka Slovenskej pošty a.s.: http://www.posta.sk/ (Je aj v samostatnej prílohe)

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi

- web stránka Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/

Informácie o obchodovaní s cennými papiermi

- web stránka Burzy cenných papierov SR ,a .s.: http://www.bsse.sk/


Vlastníte nejaké cenné papiere? Poznáte ich trhovú hodnotu? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdielať na Facebooku

Diskusia (78)

 • Karin Sabine 25.07.2019, 15:56

  Hello everyone. I saw comments from people who already got their loan from Sabine loans and then I decided to apply under their recommendations and just few hours ago I confirmed in my own personal bank account a total amount of $50,000 which I requested for. This is really a great news and I am advising everyone who needs real loan to apply through their email: Sabinhelps@gmail.com

 • Elena 13.02.2019, 13:30

  Vážení uchádzači o pôžičky Vy ste v akejkoľvek finančnej ťažkosti? Chcete začať s vlastnou činnosťou? Táto úverová spoločnosť bola založená organizáciami na ochranu ľudských práv na celom svete s jediným cieľom pomôcť chudobným a ľuďom s finančnými ťažkosťami života. Ak chcete požiadať o pôžičku, obráťte sa na nás s podrobnosťami uvedenými nižšie: elenanino0007@gmail.com Názov: Požadované množstvo úveru: Trvanie úveru: Telefónne číslo: Ďakujem a Boh žehnaj DÔVERA Elena

 • Kamila Oborilova 10.09.2018, 17:46

  Prosím,vie mi niekto poradiť... vlastním cenné papiere ,majú určitú hodnotu,chcela by som sa ich zbaviť,,, odpredať,,,na koho sa mám obrátiť?

 • Leon Tourish 25.04.2018, 14:41

  We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish

 • collins 15.04.2018, 18:46

  We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

 • Tommy Champion 14.02.2018, 16:10

  We are Providers of all types of BG and SBLC with the best workable procedures. Our BG/SBLC ranges from MT799, MT760,(Both two way confirmation), MT103/23, MT103 (Both can be one way confirmation and two way confirmation) in USD and EUROS. Issuing Bank ranges from Top world 25 banks with face value ranging from 1M EUROS/USD to 5B EUROS/USD BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and cases to our attention and in complete confidence we will work together for the benefits of all parties involve For further details contact us with the below information Thank you. Contact Person: Mr. Tommy Champion Email: trustco.financeplc@gmail.com Skype ID: trustco.financeplc

 • Ardan Clooney 22.08.2017, 14:01

  We offer fresh cut bank instrument for lease, such as BG, SBLC,Lease and Purchase Instruments can be obtained at minimal expense to the borrower compared to other banking options. This offer is opened to both individuals and corporate bodies. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request Name:Ardan Clooney Email:brandfinance33@gmail.com

 • Detlev Jonas 26.06.2016, 07:35

  Vážený zákazník Vitajte na Detlev Jonas finančného domu ako súčasť svojho sociálneho balíčka ponúka plávajúca úver vo výške 3% úrokovou sadzbou a bez zaistenia security.This je pomôcť jednotlivcom, Študent a spoločnostiam dosiahnuť ich finančných cieľov akýkoľvek záujem jeden by nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: detlevjonasfunds@outlook.com * Osobné úver (Nezabezpečené) * Obchodný úver (Nezabezpečené) * Dlh Konsolidácia pôžičiek * Zlepšite svoj domov Prosím, poskytnite nám nasledujúce: Celé meno ... .Home Address..Phone: ... .Mobile ...... Krajina ... Povolanie: ... Pohlavie: .... Vek: ... Suma potrebná ... Pôžička Trvanie: .. Need For žiadosti o úver ...... Všetky odpovede by mali byť odovzdané detlevjonasfunds@outlook.com Pán Detlev Jonas

 • Betty Mabel 14.06.2016, 20:25

  Vážení investori / Finančné azyl. Sme Registrovaný súkromných investorov / úveru Lender, potrebujú finančnú pomoc? Ste vo finančnom chaosu alebo dlhov? Ponúkame úver na 3% sadzby do 1 roka do 30 rokov splácania doby trvania k jednotlivcovi a firmy, ktoré potrebujú finančnú pomoc a do ktorejkoľvek časti world.We dať úvery v rozmedzí od $ 5000 až $ 500000000, menách: USD, CAD, KWD, OMR, SGD, RUB, GBP, AUD, MYR, ZAR, IDR, UAH, PHP, Mur, EURO.Our pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou, ste nedáva spať v noci znepokojujúce, ako sa dostať legit úver veriteľa? Vy ste v chudobe? Myslíte si, potrebujú finančnú pomoc (úver) do set-up podnikania? Môžeme vám pomôcť finančne. Zúčastnené jednotlivec alebo zápis nás môžu kontaktovať na adrese: E-mail: {betty.mabel227@gmail.com} Celé meno: Suma potrebná: Doba trvania úveru: Účel úveru: Kontaktné číslo: Krajina: štát: pohlavie: S pozdravom Vaša je v prevádzke Betty Mabel E-mail: betty.mabel227@gmail.com

 • Obrist Nicolas 09.05.2016, 18:38

  Dobrý deň, pán / Vážená pani, Potreboval ste požičiavanie peňazí medzi jednotlivcami vyrovnať sa s finančnými ťažkosťami, aby konečne prelomiť patovú situáciu vyvolalo zo strany bánk tým, že odmietnutie ich súborov, ktoré sa použijú? Som finančných odborníkov schopný robiť úver vo výške, ktorú potrebujete a s podmienkami, ktoré uľahčujú život. Tu sú oblasti, kam môžete pomôcť: * Finančné * Lend Lease * Investičné úver * Auto úver * Konsolidácia dlhu * Kreditné linka * Druhá hypotéka * Kreditné Redemption * Osobná pôžička email: nicolashelp279@outlook.com

1 2 3 4 5 ... 8 >

Pridať komentár