Milan Rastislav Štefánik sa narodil pred 143. rokmi: Prečítajte si jeho hlboké myšlienky

M. R. Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa snažil žiť naplno (Zdroj: Wikimedia Commons/The Czechoslovak Review)

Pred 143. rokmi, sa 21. júla v obci Košariská narodil Milan Rastislav Štefánik, ktorý nepochybne patrí medzi významné osobnosti Slovenska. Bol nielen diplomatom, politikom, štátnikom a brigádnym generálom, ale aj vojenským letcom, astronómom, vedcom, vynálezcom a fotografom. Vo svojom predčasne ukončenom živote zastával množstvo rolí a žil naozaj naplno.

Počas prvej svetovej vojny bolo Štefánikovou najväčšou zásluhou formovanie česko-slovenského zahraničného odboja. Dôležitú úlohu zohral aj pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Stal sa podpredsedom Československej národnej rady a zastával post ministra vojny v Dočasnej česko-slovenskej vláde a následne v novovzniknutej ČSR. Štefánikovo meno nesie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika.


„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“


„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.“


„Veriť, milovať, pracovať.“


„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“


„Búrlivý je život môj a bude plný zápasov. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.“


„Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. Teraz-teraz chcem žiť.“


„Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.“


„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“


„Vytrvalosť spojená s nadšením je zbraňou, s ktorou človečenstvo postupuje víťazne na ceste pokroku.“


„Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho.“


Sledujte náš Instagram

Zdroj: plnielanu.sk, citaty-slavnych.sk, sk.wikipedia.org
Odporúčame