Nebezpečná hospitalizácia: Viete, aké nástrahy ukrývajú nemocnice?

nemocnica

sxc.hu

Zmyslom pobytu v zdravotníckom zariadení je liečba a následné uzdravenie nášho organizmu. Nie vždy však pobudnutie za bránami nemocnice dopadne podľa uvedeného scenára. Nemocničné priestory sú totiž až príliš náchylné na usídlenie najrôznejších mikroorganizmov. A tie dokážu narobiť v našom tele šarapatu aj niekoľko dní po tom, čo sme boli prepustení do domácej starostlivosti. Viete, akou cestou sa môžete počas hospitalizácie nakaziť a čo robiť, aby k tomu vôbec nedošlo?

Nemocničné infekcie

Každú infekciu, ktorá vznikla v priamej súvislosti s pobytom v zdravotníckom zariadení, odborne označujeme pojmom nozokomiálna nákaza (skrátene NN). Nezáleží pritom, či ste sa na predmetnej klinike zdržali len ambulantne alebo ste boli istý čas hospitalizovaní. Ako už bolo spomenuté v úvode, za nozokomiálnu infekciu sa považuje aj ochorenie, ktoré sa vzhľadom na inkubačný čas prejavilo až po prepustení z daného zdravotníckeho pracoviska. Pre ilustráciu, s akými typmi nákaz môžete mať dočinenia, je vhodné zoznámiť sa s ich rozdelením.

Z hľadiska výskytu:

nešpecifické NN – vyskytujú sa aj mimo zdravotníckych pracovísk a do týchto priestorov boli zanesené vďaka epidémii (chrípka, salmonelóza). Ide teda o infekcie postihujúce početnejšie skupiny ľudí.

špecifické NN – vyskytujú sa v súvislosti s odbornými medicínskymi úkonmi a môžu byť typické pre jednotlivé oddelenia (chirurgické, interné, neurologické odd.). Dôvodom je často pochybenie v rámci diagnostických aj terapeutických metód.

Z hľadiska pôvodu:

exogénne NN – vznikajú zanesením mikroorganizmov do tela pacienta z vonkajšieho prostredia (napríklad šírenie vzduchom)

endogénne NN – nákaza prebehne vo vnútornom prostredí organizmu z infikovaného orgánu do iného systému. Môže k tomu dôjsť pri inštrumentálnych výkonoch.


Mohlo by vás zaujať: Citlivosť na počasie poznali už v Antike: Prečo vzniká a ako si s ňou poradiť?


Kde hľadať pôvodcu nákazy?

Odpoveď vás možno prekvapí, ale zdroj infekcie v nemocnici treba hľadať všade, kam sa len pozriete vrátane zdravotníckeho personálu – lekárov, sestier a sanitárok. Nakaziť sa môžete aj od ostatných pacientov, zvlášť pokiaľ boli na vašu izbu preložení z iného oddelenia alebo sú hospitalizovaní už niekoľko týždňov. Chrípku či iné infekčné ochorenie však môžete dostať aj od návštevy, ktorá neprišla práve za vami. Najväčšou skupinou pôvodcov nozokomiálnych nákaz sú jednoznačne kontaminované predmety – od bežných zdravotníckych pomôcok a nástrojov, cez lieky až po potraviny (nielen nemocničnú stravu).

Patríte do rizikovej skupiny?

V rámci šírenia nozokomiálnych nákaz vás najviac ohrozia invazívne zákroky – nielen samotné operácie, ale aj zavádzanie cudzorodých telies do organizmu: intravenózne katétre na aplikáciu infúzií a liečiv na vnútrožilové podanie, cievkovanie (zavedenie katétra do močového mechúra), intubáciatrachestómia (úkony typické pre kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny). Nemocničnými infekciami sú teda najviac ohrození pacienti v ťažkých stavoch, dlhodobo hospitalizovaní a pacienti s oslabeným imunitným systémom.


Mohlo by vás zaujať: Trávite na záchode celé hodiny? Takto sa nepríjemným hnačkám vyhnete


Prečo nozokomiálne nákazy vlastne vznikajú?

Príčiny vzniku nemocničných infekcií možno rozdeliť na dve veľké oblasti – vyhasínanie finančných zdrojov a zlyhávanie ľudských síl. Prvý dôvod sa odráža na nedostatku lôžok a kapacitnom prepĺňaní izieb. Súvisí však aj s nedostatočným vybavením, zanedbanou hygienou a zastaranou technikou. Nedostatočná motivácia zdravotníckych pracovníkov sa zas odráža na ich pokrivkávajúcej disciplíne a dodržiavaní zásad sterility. Oba faktory sa tiež svorne podpisujú na nízkej úrovni dezinfekcie a chemickej sterilizácie. Z istého pohľadu sa však na nozokomiálnych nákazách podieľajú aj samotní pacienti. Je to najmä z dôvodu častého užívania antibiotík, ktoré sú časom voči odolnejším kmeňom baktérií rezistentné.

V čom spočíva prevencia?

Hlavná úloha vo sfére prevencie nemocničných infekcií spočíva na pleciach zdravotníckeho personálu. Napriek tomu sa však aj vy sami mali pri pobyte na klinike usilovať o čo najstriktnejšie dodržiavanie zásad hygieny:

  • umývajte si pravidelne ruky, najmä po použití toalety
  • umývajte všetko, čo nie je zabalené a chystáte sa to zjesť – ovocie aj zeleninu
  • neuvoľňujte si svojvoľne obväzový materiál – požiadajte o to zdravotnú sestru
  • sledujte si vnútrožilový katéter a informujte personál o zmenách – uvoľnení, navlhnutom mieste fixácie, zdurenine počas podávanie infúzie a pod.
  • sledujte si čistotu posteľnej bielizne
  • na hospitalizáciu si prineste vlastné pyžamo, prezúvky a hygienické potreby
  • požiadajte chorých príbuzných, aby návštevu radšej odložili

Máte aj vy nejaké skúsenosti s nozokomiálnymi nákazami? Podeľte sa o ne s ostatnými čitateľmi v diskusii a vyhrajte víkendový pobyt alebo ďalšie ceny v našej súťaži. Nezabudnite uviesť platnú emailovú adresu.


 

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Emma
Odporúčame