Ohnivý vír

Pokus o vytvorenie ohnivého víru za pomoci ventilátorov umiestnených do kruhu. Pre vlastné bezpečie nenapodobňovať.  

Pokus o vytvorenie ohnivého víru za pomoci ventilátorov umiestnených do kruhu. Pre vlastné bezpečie nenapodobňovať.

 

Odporúčame