Pracujúci seniori si môžu uplatniť zľavu na odvody: Kto má na ňu nárok?

Zamestnaní seniori môžu požiadať o odvodovú zľavu (Zdroj: Frepik/YuriArcursPeopleimages)

Ak ste pracujúcim seniorom, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o odvodovú zľavu. Podmienkou je, aby ste boli zamestnaní na dohodu a zrobili viac ako 200 eur. Tlačivo nájdete na stránke Sociálnej poisťovne (SP) a po jeho vyplnení ho treba odovzdať zamestnávateľovi. Bližšie informácie o tom pre TASR uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Nárok na odvodovú úľavu tak nevzniká automaticky a je potrebné o ňu požiadať. „Ak senior zarobí na dohodu napríklad 600 eur, uplatní si odvodovo odpočítateľnú položku 200 eur, zamestnávateľ vyráta a zaplatí odvody z rozdielu týchto súm – teda zo zvyšných 400 eur,“ ozrejmil Kontúr.

Okrem toho majú seniori právo vybrať si jednu dohodu na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Pokiaľ má senior uzatvorených dohôd niekoľko, v jednom kalendárnom mesiaci si môže určiť na neplatenie poistného len jednu z nich. Zo všetkých ostatných dohôd je potom senior povinne dôchodkovo poistený a platí poistné na dôchodkové poistenie.

Poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie nemusia tiež platiť poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % či fyzické osoby, ktoré majú priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

„Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek,“ skonštatoval Kontúr.
 Sledujte náš Facebook

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame