Problémy s pamäťou: Nepanikárte, nemusí ísť hneď o Alzheimera

zena

gettyimages

Alzheimerova choroba je známym problémom starších ľudí, ktorých začína zrádzať pamäť. No problémy s pamäťou máme vždy, dokonca aj v mladšom veku a vhodným tréningom sa dajú odstrániť.

Akonáhle nám začne zlyhávať pamäť, vyvstáva pred nami prízrak Alzheimerovej choroby. Našťastie ide ale najčastejšie o planý poplach. S pribúdajúcim vekom je normálne, že pamäť je trochu menej výkonná. Starnutie schopnosť pamätať si nemení, alebo len veľmi málo, hovorí profesor Bruno Dubois z kliniky PitiéSalpêtrière v Paríži.

Problém je v sústredení

„Naopak počas starnutia je normálne, že sa znižujú zdroje pozornosti, ktoré sú nevyhnutné pre zhromažďovanie a registrovanie informácií. Aby sme si niečo dobre pamätali, musíme byť predovšetkým sústredení. Táto etapa sústredenia je často práve tou, ktorá zlyháva. Napríklad keď vložíme seniorovi do ruky predmet, ktorý mu spôsobí rozpaky, ako sú kľúče alebo telefón, v čase, keď robí niečo iné. V tomto prípade nie je nič divné na tom, že zabudne,“ vysvetľuje Dubois.

Vďaka testom pamäte sú neurológovia schopní presne zistiť, na akej úrovni sa nachádza problém s pamäťou. „Ak sa sťažujeme na pamäť, nemá to najčastejšie nič spoločné s ochorením. Ide o banálny jav, ktorý vyplýva z poruchy pozornosti,“ hovorí profesor Dubois.

Inak povedané, ak nedávate pozor vo chvíli, keď si chcete niečo zapamätať, pamäť nefunguje, alebo len čiastočne. A to, čo do nej nebolo zanesené, sa v nej nedá podržať. Navyše s pribúdajúcim vekom je potrebné oveľa viac sa sústrediť, aby sme si niečo zapamätali. Učenie našťastie zostáva možným, ale vyžaduje viac úsilia a sústredenia.


Mohlo by vás zaujímať: Miernych porúch pamäte je čoraz viac: Čo môže byť ich príčinou?


Zložité ukladanie informácií

Za určitých podmienok je zjavne ťažké mobilizovať rôzne systémy ukladania informácií do mozgu. Rovnako tak je tomu pri depresii, v stavoch úzkosti či znepokojenia, pri nedostatku spánku alebo pri užívaní niektorých liekov, ako napríklad benzodiazepíny. Zabúdame, že ide predovšetkým o neurochemický jav a o tvorbu spojov medzi miliardami neurónov v mozgu.

Výhodou staršieho mozgu je schopnosť asociácie. Pamäť nie je krabica, ktorú možno plniť a keď je plná, tak pretečie. Čím je človek starší, tým viac spomienok, a teda aj možností spájať nové poznatky so staršími. Čím viac asociácií vytvárate, tým sú väzby silnejšie a pamäť mohutnejšia, hovorí psychológ David Schacter z Harvardovej univerzity. Tento asociatívny systém umožňuje nielen lepšie ukladanie informácií, ale aj ich ľahšie vybavovanie.

Klasické zabúdanie mien

A prečo si ľudia tak ťažko pamätajú mená? Problém pamätať si mená tkvie v tom, že ich nie je možné k ničomu priradiť. „Pokiaľ ide o mená osôb, nemôžeme sa pri ich zapamätaní opierať o žiadnu logiku. V mene žiadna logika nie je. Ako nájsť nejakú logiku, nejaké spojenie, aby sme mohli priradiť meno k určitej tvári alebo telu?pýta sa profesor Dubois. To nie je možné. Zapamätanie mena môžeme dosiahnuť jeho neustálym opakovaním, táto väzba je ale krehká,dodáva. Nemáme sa teda čím znepokojovať.


Mohlo by vás zaujímať: Alzheimer pripraví nielen o spomienky: Čo by ste o tejto chorobe mali vedieť?


Vypĺňanie miesta vymysleným

Pri Alzheimerovej chorobe je tomu úplne inak, pretože je postihnuté predovšetkým uchovávanie informácií. A to s tou zvláštnosťou, že chorý nevie o tom, čo zabudol. Navyše pamäť má hrôzu z prázdna, a tak vypĺňa biele miesta, bez toho aby si chorý uvedomoval, že si vymýšľa. To môže jeho blízkych vyviesť z miery.

Pamäť sa zhoršuje podľa toho, ako sa Alzheimerova choroba rozvíja. V počiatočnom štádiu je postihnutá autobiografická pamäť, takže chorý napríklad zabúda, čo robil včera večer. Potom sú zasiahnuté relatívne staršie poznatky a nakoniec pretrvávajú len spomienky z detstva. Problém straty pamäti sa netýka len minulosti, ale tiež utvárania nových spomienok. Získavanie nových poznatkov sa stáva veľmi ťažkým. Je to ako by dvierka umožňujúce spomienkam vstúpiť do pamäti boli uzavreté,hovorí profesor Dubois.


Máte problémy s pamäťou? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: gettyimages, gettyimages, Milan, ČTK, Le Figaro
Odporúčame