Pomoc pre pacientov s poruchami príjmu potravy: Bol spustený nový inovatívny program, registrovať sa dá cez internet

poruchy príjmmu potravy

Pre pacientov s poruchami príjmu potravy spustili inovatívny program (Zdroj: Freepik/freepik)

Organizácia Chuť žiť spúšťa v Bratislave inovatívny multidisciplinárny program pre pacientov s poruchami príjmu potravy (PPP) a ich blízkych. Prístup k liečbe je založený na vzájomnom pôsobení rôznych odborníčok a odborníkov. TASR o tom informovala Martina Novotová z organizácie.

Nie je to len o problémoch s jedlom

„PPP sú komplexné ochorenie, teda témy výživy, emócií, sebahodnoty, kompenzácií či nádeje k uzdraveniu sa často prelínajú. Je ideálne, keď jednotliví odborníci, ktorí sú špecialisti na konkrétnu tému, spolupracujú. Celý proces je potom pre klienta efektívnejší,“ ozrejmila case manažérka – sociálna pracovníčka Chuť žiť Martina Šteinová.

Do programu sa okrem case manažéra zapojí i psychológ, nutričný špecialista či peer konzultant, teda osoba vyliečená z PPP. Súčasťou budú aj komunity v centre Chuť žiť. Frekvencia stretnutí, dĺžka programu a zapojenie blízkych záleží od dohody pacienta s tímom. Registrácia je možná cez prihlášku, ktorá je zverejnená na webe organizácie.

Základom bude poradenstvo

Jednou z hlavných častí programu je podľa Chuť žiť psychologické poradenstvo. „Jeho proces odráža individualitu každého klienta, často ich však spájajú témy ako narušený sebaobraz či neschopnosť vidieť svoju sebahodnotu,“ priblížila Novotová. Nutričné poradenstvo zase podľa nej pomáha normalizovať stravovanie, vytvárať správne stravovacie návyky a dosiahnuť zdraviu zodpovedajúcu telesnú hmotnosť. Ozrejmila, že peer konzulant prináša pacientovi pochopenie či nádej, že uzdravenie je možné.

Viac o organizácii

Chuť žiť je nezisková organizácia pracujúca s osobami trpiacimi PPP. Poskytuje psychologické a nutričné poradenstvo, stacionáre pre pacientov či pre rodičov, rôzne liečebno-vzdelávacie programy a aktívne šíri osvetu. Multidisciplinárny program sa realizuje pre podporu z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame