Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl má významný vplyv na kvalitu aj dĺžku nášho života. Je to vlastne súhrn toho, ako človek žije, vzhľadom na vplyv na vlastné zdravie.