Máte doma čerstvého maturanta? Môže získať príspevok až 9-tisíc eur, čas sa však kráti!

Štipendium vysokoškoláci

Ak sa vaše dieťa chystá na vysokú školu, môže získať zaujímavé štipendium (Zdroj: GettyImages)

Máte doma čerstvého absolventa strednej školy? Pokiaľ patril k tým najšikovnejším a chystá sa pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku, má šancu získať mimoriadne motivačné štipendium. Jeho výška je až 9-tisíc eur na tri roky.

Pre koho je štipendium určené

Ako informovalo ministerstvo školstva, odmenu môžu získať najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov alebo nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. Štipendium môžu získať, ak ukončia strednú školu a zmaturujú v roku 2023 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Odporúčame vám, aby ste si poriadne preštudovali kritériá jednej aj druhej kategórie, pretože následný presun medzi kategóriami možný nie je.

O štipendium sa žiak môže uchádzať iba v jednej kategórii:

  • ako mimoriadny talent,
  • ako nadpriemerný študent zo sociálne znevýhodneného prostredia (sirota, polosirota, dieťa z rodiny v hmotnej núdzi, z detského domova…)

Koľko študentov bude podporených

Šanca uspieť je naozaj veľká. V prvej kategórii najväčších slovenských talentov, bude môcť získať štipendium až 1 000 uchádzačov. V rámci druhej kategórie, ktorá zahŕňa nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, bude podporených 550 žiakov.

Čo všetko rozhoduje?

V prvom rade je to hlavne úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou. Posudzuje sa:

  • výsledok z externej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk a matematika,
  • zapojenie sa do rôznych vedomostných a umeleckých súťaží na krajskej, celoslovenskej či medzinárodnej úrovni,
  • umiestnenia v športových súťažiach s výnimkou elektronických športov, nezáleží či sa študent zúčastnil takejto súťaže ako jednotlivec alebo ako člen tímu,
  • angažovanie sa v iných projektoch, z ktorých získali diplom či certifikát.

Nepremárnite príležitosť

Byť podporený počas vysokej školy za doterajšie školské úsilie a nadanie predstavuje obrovskú príležitosť nielen pre študenta ale aj pre rodičov. Výdavky spojené so štúdium nepatria medzi najmenšie. Žiadosť o podanie štipendia je možné na tejto stránke. Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy až po vykonaní zápisov na vysokých školách, najneskôr však  17. novembra 2023.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Pestrá výstava očarí deti aj milovníkov umenia: V známom múzeu uvidíte nádherné bábky

Registrácia a podávanie žiadostí pre ročník 2023 je možné do 20. júla 2023, máte na to teda už len pár dní. Splnenie kritéria sociálneho znevýhodnenia je potrebné doložiť potvrdením, a to najneskôr do posledného dňa, kedy je možné podať žiadosť. 
 Sledujte náš Facebook

Zdroj: plnielanu.sk, stipendia.portalvs.sk
Odporúčame