Trpí váš blízky demenciou? Zistite o tomto ochorení všetko

Zdroj: Svet zdravia

Demencia je výsledkom postupne sa zhoršujúceho chronického ochorenia mozgu, ktoré sťažuje a nakoniec úplne znemožňuje vykonávať bežné denné aktivity. 

Aby ste mohli pacientovi s demenciou účinne pomôcť, musíte byť dostatočne informovaní o všetkom, čo sa týka samotného ochorenia, a nájsť podporu v úsilí o dobro pacienta. 

Ako sa prejavuje demencia?

Pacienti s demenciou sa prejavujú zvláštnym alebo neobvyklým správaním. Často práve čudné správanie pacienta môže byť signálom tohto ochorenia. Dochádza k poruche pamäte, minulosť sa pacientovi prekrýva s prítomnosťou. Spomína si iba na útržky z minulosti, opakuje stále tie isté veci dokola, cíti, že okolie si jeho nedostatky všimlo. Prázdne miesta často vypĺňa imaginárnymi príbehmi – konfabuluje.

Práve konfabulácie a odbiehanie od témy môžeme chápať ako pokus o adaptáciu na daný stav, pretože ak k nej nedôjde, porucha pamäte môže vyvolať pocit úzkosti a pochybnosti o vlastných schopnostiach.

Zdroj: Svet zdravia

Následkom demencie sa menia pacientove nálady a správanie

Pacient sa môže stať podráždeným až agresívnym. Stráca schopnosť objektívne zhodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky na seba a okolie. Jeho agresívne správanie je často namierené na blízkych, ktorí sa o neho starajú.

Za týmto správaním však treba vidieť skôr spôsob, ako odreagovať pocit zmätenosti a úzkosti, ktoré pacienta znepokojujú, než agresiu ako takú. Pacient, ak mu choroba bráni v jeho každodenných aktivitách, často upadá do depresie. Začína byť zmätený, trpí poruchami orientácie.

Zmätenosť môžu vyvolávať rôzne podnety z okolia a je výraznejšia pri úzkosti. Pacient nie je schopný urobiť vlastné rozhodnutia, menia sa jeho nálady, striedajú sa stavy apatie, úzkosti, depresie, mánie. V stave úzkosti pacienti intenzívnejšie vnímajú bolesť. Ďalšou komplikáciou stavu je skreslené vnímanie reality vonkajšieho sveta.

Zdroj: Svet zdravia

Pacienti vidia neexistujúce veci, ľudí, počujú hlasy, majú halucinácie

Ich správanie je neadekvátne, cítia sa neistí, majú strach. Sú paranoidní a vytvárajú bludné predstavy. V pokročilom štádiu demencie nespoznávajú svojich blízkych, pletú si ich s inými osobami, zabúdajú, kde sú, stávajú sa dezorientovanými v čase, priestore, v osobe. S postupnou progresiou ochorenia dochádza k poruchám komunikácie s okolím. 

Prejavy demencie

Prvé varovné signály tohto ochorenia je zhoršovanie pamäte, zabúdanie nedávnych udalostí a mien.

Ďalšie signály sú:

 • zhoršovanie pamäte,
 • neschopnosť vybaviť si dátumy, alebo nájsť známu cestu domov,
 • čoraz ťažšie rozhodovanie,
 • pokles záujmu o hobby,
 • hľadanie slov, neschopnosť vyjadriť myšlienky,
 • zhoršovanie rečových schopností,
 • znížená schopnosť postarať sa sám o seba,
 • poruchy správania.
Zdroj: Svet zdravia

Máte pocit, že váš príbuzný trpí demenciou?

Starší človek nie je dieťa. Preto sa k nemu nesprávajme ako k dieťaťu. Treba mu pomáhať, ale nerobiť veci, ktoré zvládne aj sám. Len tak mu zabezpečíte určitý stupeň sebestačnosti. Na určenie, čo dokáže zvládnuť starší človek sám, slúžia viaceré typy testov

HODNOTIACA ŠKÁLA ADL TEST (S. Katz, 1970)

 1. Kúpanie
 2. Používanie toalety
 3. Líhanie a vstávanie
 4. Stravovanie
 5. Obliekanie
 6. Kontrola vyprázdňovania a močenie

Vyhodnotenie testu: za každú kladnú odpoveď je 1 bod. Celkovo 6 bodov znamená plnú sebestačnosť. Čím je skóre nižšie, tým nižšia je
aj sebestačnosť a nutná pomoc.

HODNOTIACA ŠKÁLA IADL TEST (M. P. Lawton a E.M. Brody)

 1. Schopnosť používať telefón
 2. Schopnosť nakupovať
 3. Schopnosť pripraviť si jedlo
 4. Schopnosť postarať sa o domácnosť
 5. Schopnosť vyprať si bielizeň
 6. Schopnosť samostatne cestovať (k lekárovi)
 7. Schopnosť užívať lieky podľa odporučenia lekára správne a načas
 8. Schopnosť pracovať s vlastnými financiami

Vyhodnotenie testu: za každú kladnú odpoveď je 1 bod. Celkovo 8 bodov znamená plnú sebestačnosť. Čím je skóre nižšie, tým nižšia je aj sebestačnosť a nutná pomoc.

Starostlivosť o človeka postihnutého touto chorobou je náročná a vyčerpávajúca a často budete musieť prijímať zložité rozhodnutia. Od vašej voľby bude závisieť, ako sa vám podarí celú situáciu zvládnuť. 

Túto radu pre vás pripravila Mgr. Zdenka Grajcarová, hlavná sestra v odboroch FBLR, dlhodobo chorí a geriatria v sieti nemocníc Svet zdravia.


Zdroj: PR článok

Odporúčame

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close