Medzi starými ľuďmi rastú prípady demencie: Akými krokmi znížite riziko ochorenia?

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba začína nenápadne a pomaly (Zdroj: GettyImages)

Alzheimerova choroba je jedným z najzávažnejších a najrozšírenejších neurodegeneratívnych ochorení. Toto ochorenie bolo prvýkrát opísané nemeckým lekárom Aloisom Alzheimerom už v roku 1906. Napriek tomu, že existujú lieky a terapie na zmiernenie niektorých symptómov, doteraz neexistuje liek, ktorý by chorobu definitívne vyliečil.

V článku sa dočítate:

 1. Čo je Alzheimerova choroba?
 2. Aké sú príčiny vzniku Alzheimerovej choroby?
 3. Ako sa Alzheimerova choroba prejavuje?
 4. Aký priebeh má Alzheimerova choroba?
 5. Ako sa diagnostikuje Alzheimerova choroba?
 6. Ako prebieha liečba?
 7. Ako sa chrániť pred Alzheimerovou chorobou?
 8. Alzheimer vo svete a na Slovensku

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je chronické neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré sa vyznačuje postupným a nezvratným úbytkom nervových buniek (neurónov) v mozgu. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou demencie, čo je syndróm charakterizovaný stratou kognitívnych schopností, vrátane pamäti, koncentrácie, schopnosti riešiť problémy a ďalších kognitívnych funkcií. Pacienti s Alzheimerovou chorobou postupne strácajú schopnosť vykonávať bežné denné aktivity a často majú zmeny v správaní a osobnosti.

Aké sú príčiny vzniku Alzheimerovej choroby?

Príčiny Alzheimerovej choroby nie sú úplne pochopené, ale vedci identifikovali niekoľko rizikových faktorov a mechanizmov, ktoré môžu byť spojené s vývojom ochorenia. Tieto zahŕňajú genetické faktory, zmeny v mozgovej štruktúre a chemických procesoch, ako aj environmentálne vplyvy.

 • Genetické faktory: Existujú určité genetické faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku Alzheimerovej choroby. Najznámejším z nich je prítomnosť určitých mutácií génu APOE (apolipoproteín E). Osoby, ktoré majú tieto mutácie, môžu mať zvýšené riziko ochorenia.
 • Zápal v mozgovom tkanive: Zápal v mozgovom tkanive môže byť spojený s vývojom Alzheimerovej choroby. Zápalové procesy môžu poškodzovať neuróny a prispievať tak k vzniku choroby.
 • Environmentalné faktory: Niektoré environmentálne faktory, ako sú znečistenie ovzdušia, dlhodobý stres, nevhodná výživa a nedostatočný spánok, môžu mať vplyv na riziko vzniku Alzheimerovej choroby.
 • Vek: Starnutie je významným rizikovým faktorom pre Alzheimerovu chorobu. Čím staršia osoba, tým vyššie je riziko vzniku tohto ochorenia. Avšak Alzheimerova choroba nie je len súčasťou normálneho procesu starnutia.
 • Rodinná história: Osoby s rodinnou históriou Alzheimerovej choroby majú zvýšené riziko ochorenia. To môže naznačovať určitú genetickú predispozíciu.
👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Vedeli ste, že typ krvnej skupiny ovplyvňuje vaše zdravie? Títo ľudia sú náchylnejší na vážnu diagnózu

Je však dôležité poznamenať, že Alzheimerova choroba je veľmi komplexným ochorením a príčiny jej vzniku môžu byť kombináciou genetických, environmentálnych a iných faktorov. Rizikovou skupinou sú najmä starší ľudia, osoby s rodinnou históriou ochorenia a tie, ktoré majú určité genetické predispozície. 

Ako sa prejavuje Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba má rôzne príznaky, ktoré postupujú s vývojom ochorenia. Medzi hlavné príznaky patrí:

 • Strata pamäti: Strata pamäti je jedným z najvýraznejších príznakov Alzheimerovej choroby. Pacienti si často nepamätajú dôležité udalosti, mená rodinných príslušníkov a priateľov, dôležité dátumy a informácie, ktoré by inak boli v ich pamäti.
 • Poruchy jazyka: Pacienti môžu mať problémy s komunikáciou. Patrí sem hľadanie správnych slov, mätúca reč, narušená gramatika a ťažkosti pri vyjadrovaní myšlienok.
 • Poruchy riešenia problémov: Kognitívne schopnosti riešenia problémov sa zhoršujú. Postihnutí chorobou môžu mať ťažkosti s jednoduchými úvahami, plánovaním a rozhodovaním.
 • Zmeny v správaní: Zmeny v správaní sú ďalším dôležitým príznakom. Pacienti môžu prejaviť agitáciu, úzkosť, depresiu a náladové výkyvy. Niektorí môžu byť zmätení či dokonca agresívni.
 • Strata orientácie: Strata schopnosti rozpoznať miesto a čas je ďalším príznakom. Ľudia sa môžu stratiť v známom prostredí, nerozpoznať aktuálny dátum alebo si neuvedomujú, kde sa nachádzajú.
 • Zhoršenie koncentrácie: Pacienti majú ťažkosti s udržiavaním pozornosti a koncentráciou na úlohy alebo činnosti.
 • Strata schopnosti vykonávať bežné denné činnosti: Postupne sa stráca schopnosť vykonávať bežné denné aktivity, ako je obliekanie, stravovanie a hygiena.
 • Poruchy spánku: Osoby s Alzheimerovou chorobou môžu mať problémy so spánkom vrátane nespavosti.
 • Agitácia a dezorientácia: Niektorí pacienti môžu prejaviť agitáciu a dezorientáciu, čo zvyšuje aj ich riziko úrazov.

Poznáte niekoho, kto trpí Alzheimerovou chorobou?

Ako vyzerá priebeh Alzheimerovej choroby?

Alzheimerova choroba má progresívny charakter, čo znamená, že postupne pokračuje a príznaky sa s časom zhoršujú. Choroba obvykle prechádza rôznymi štádiami, pričom každé štádium má svoje vlastné charakteristické príznaky. Aj keď je progresia Alzheimerovej choroby zvyčajne nevyhnutná, rýchlosť progresie a presný priebeh ochorenia sa môžu líšiť od osoby k osobe. Existujú však určité faktory, ktoré môžu ovplyvniť, ako rýchlo sa choroba zhoršuje, vrátane veku pacienta, genetických faktorov a celkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávajú.

 1. Mierne štádium: V tomto štádiu sa najčastejšie prejavuje strata pamäti a problémy s koncentráciou a ťažkosťami pri hľadaní správnych slov. Pacienti môžu mať tiež problémy s plánovaním a organizáciou, ale stále sú schopní vykonávať bežné denné aktivity.
 2. Stredne ťažké štádium: V tomto štádiu sa symptómy zhoršujú a môžu sa objaviť zmeny v správaní. Pacienti môžu mať problémy s rozpoznaním rodiny a blízkych priateľov. Môžu sa stratiť v známom prostredí a potrebovať podporu pri starostlivosti.
 3. Ťažké štádium: V tomto štádiu sa príznaky ešte viac zhoršujú a pacienti môžu stratiť schopnosť komunikovať. Potrebujú celodennú starostlivosť a podporu pri bežných denných činnostiach.
 4. Veľmi ťažké štádium: V tomto najpokročilejšom štádiu sa pacienti stávajú takmer úplne závislými na starostlivosti iných. Strácajú schopnosť pohybu a môžu mať problémy s prehĺtaním.
👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Trápia vás studené končatiny? Pomôcť môžu tieto jednoduché rady

Ako sa u pacientov zisťuje Alzheimerova choroba?

Diagnóza Alzheimerovej choroby môže byť komplexná a môže vyžadovať spoluprácu viacerých lekárov, vrátane neurológov a psychológov. Včasná diagnostika a včasná liečba v miernej fáze ochorenia sú veľmi dôležité, pretože môžu pomôcť zmierniť niektoré príznaky a zlepšiť kvalitu života pacienta.

 • Lekárske vyšetrenie: Diagnóza Alzheimerovej choroby začína lekárskym vyšetrením, kde lekár zhromažďuje anamnézu a hodnotí sťažnosti pacienta a jeho rodiny. Lekár môže vyšetriť kognitívne funkcie a správanie pacienta.
 • Neuropsychologické testy: Neuropsychologické testy sú špeciálne navrhnuté testy, ktoré merajú kognitívne schopnosti, vrátane pamäti, pozornosti, jazyka a iných oblastí. Tieto testy môžu pomôcť pri určovaní závažnosti príznakov.
 • Obrazové vyšetrenia: MRI a CT sken mozgu môžu byť užitočné na posúdenie štruktúry mozgu a na vylúčenie iných príčin príznakov. Skeny môžu odhaliť zmeny v mozgovom tkanive spojené s Alzheimerovou chorobou.
 • Laboratórne testy: Zisťujú sa hladiny určitých bielkovín v krvi, ktoré môžu byť spojené s Alzheimerovou chorobou. Tieto testy však nie sú definitívnym diagnostickým nástrojom a slúžia predovšetkým na vylúčenie iných možných príčin príznakov.
 • Rodinná história a genetické testy: Ak je rodinná história Alzheimerovej choroby známa, môžu sa vykonať genetické testy na zistenie určitých rizikových faktorov. Nie je to však povinná súčasť diagnostiky.

Ako prebieha liečba Alzheimerovej choroby?

Na liečbu Alzheimerovej choroby zatiaľ neexistuje liek, ktorý by ochorenie úplne vyliečil alebo zastavil jeho progresiu. Liečba Alzheimerovej choroby je preto zameraná na zmiernenie príznakov, spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacienta. Okrem liekov, ktoré pomáhajú tlmiť príznaky, sa odporúča aj:

 1. Psychologická a behaviorálna terapia: Psychologické terapie môžu pomôcť pacientom zvládať náladové výkyvy, úzkosť a depresiu, ktoré sú častými sprievodnými príznakmi ochorenia.
 2. Podpora rodiny: Alzheimerova choroba ovplyvňuje nielen pacienta, ale aj jeho rodinu a blízkych. Psychosociálna podpora a vzdelávanie rodiny ohľadom tohto ochorenia je dôležitou súčasťou liečby.
 3. Zdravý životný štýl: Zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa vyváženú stravu, fyzickú aktivitu, dostatočný spánok a intelektuálnu stimuláciu, môže pomôcť zmierniť niektoré príznaky a spomaliť progresiu ochorenia.
👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Liečite prechladnutie a zápal tam dole voľnými liekmi? Toto sú signály, že treba ísť k lekárovi!

Ako sa chrániť pred Alzheimerovou chorobou?

Je dôležité mať na pamäti, že Alzheimerova choroba je komplexným ochorením. Zatiaľ sme ešte úplne nepochopili ani príčiny jej vzniku, takže neexistujú ani žiadne zaručené rady, ako sa voči tejto chorobe chrániť. Zatiaľ sa však zdá, že najväčším rizikovým faktorom vzniku je vek. S vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia. Väčšina ľudí s Alzheimerovou chorobou má 65 a viac rokov. Všeobecné rady odborníkov pri prevencii znejú takto:

 • Zdravý životný štýl: Zahrňte do svojho života vyváženú stravu, fyzickú aktivitu, dostatočný spánok a intelektuálnu stimuláciu.
 • Kontrola rizikových faktorov: Kontrolujte rizikové faktory, ako je krvný tlak, hladina cholesterolu a cukrovka.
 • Vzdelanie a intelektuálna stimulácia: Niektoré výskumy naznačujú, že intelektuálna stimulácia a vysoká úroveň vzdelania môžu prispieť k zníženiu rizika vzniku Alzheimerovej choroby.
 • Sociálna a emocionálna angažovanosť: Udržujte aktívne sociálne a emocionálne vzťahy.
 • Kognitívne tréningy: Kognitívne tréningy môžu pomôcť udržať mozgovú vitalitu.

Alzheimer vo svete a na Slovensku

Podľa medzinárodných štatistík je na svete približne 50 miliónov ľudí, ktorí trpia demenciou Alzheimerovho typu. A toto číslo postupom rokov stúpa tak, že každých dvadsať rokov sa počet prípadov zdvojnásobí. Je to aj zásluhou toho, že spoločnosť vo väčšine krajín sveta starne, a tým rastie aj percento ľudí trpiacich týmito chorobami.

Počet pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami na Slovensku sa odhaduje na približne 50-tisíc pacientov. Odborníci predpokladajú, že v roku 2040 narastie tento počet na 180-tisíc prípadov.

Sledujte náš Facebook

Zdroj: Plnielanu.sk, alzheimer.sk
Odporúčame