Cukrovku má takmer pol milióna Slovákov: Ste ďalší na rade?

Kontrola hladiny cukru v krvi

sxc.hu

Diabetes mellitus je jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení súčasnosti. Každé dve minúty zomiera v dôsledku cukrovky jeden Európan. Prostriedky vynakladané na liečbu diabetu v Európskej únii (EÚ) predstavujú 10 až 18 percent z celkových nákladov na zdravotníctvo. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií dolných končatín. Oproti zdravým ľuďom sa u pacientov s diabetom objavujú 4 až 6-krát častejšie aj srdcovocievne ochorenia. Pokiaľ cukrovka nie je dostatočne kontrolovaná liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov.

Na Slovensku v súčasnosti cukrovka postihuje asi 400-tisíc ľudí a ďalších minimálne 100-tisíc o svojom ochorení netuší. Náchylných na cukrovku je viac ako 30 percent Slovákov, na čo hneď v úvode poukazuje aj webstránka www.zivotbezcukrovky.sk. Je viacero typov cukrovky, no najčastejšou z nich je cukrovka 2. typu, ktorá predstavuje 80 až 85 percent všetkých prípadov. Pri tomto type cukrovky pankreas produkuje dostatok inzulínu, citlivosť na tento hormón je ale znížená. Tento typ cukrovky sa spája s obezitou a metabolickým syndrómom, ktorého výskyt v slovenskej populácii sa odhaduje na takmer 40 percent.


Mohlo by vás zaujímať: Cukrovka, obrna či rakovina: Tieto choroby potrápili aj celebrity!


Cukrovka 2. typu je hlboko zakorenená v našich génoch, no zásadným faktorom jej vzniku je obezita a nezdravý životný štýl. „Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) v spolupráci so Zväzom diabetikov Slovenska (ZDS) vypracovali návrh Národného diabetologického programu, ktorý vychádza z požiadaviek EÚ. Je zameraný na prevenciu tohto ochorenia, jeho včasnú diagnózu a čo najlepšiu liečbu našich pacientov,“ povedal predseda SDS Emil Martinka. Ako poznamenal vedecký sekretár SDS Vladimír Uličiansky, „cukrovka 2. typu je veľmi zákerné ochorenie. Spočiatku nebolí a môže prebiehať aj niekoľko rokov bez toho, aby spôsobovala viditeľné ťažkosti.“ „Mnohí pacienti majú už v čase diagnózy prítomné komplikácie,“ doplnila podpredsedníčka SDS Zuzana Némethyová.

Dôležitou súčasťou programu je aktívny skríning tohto ochorenia a celonárodná edukácia o rizikách cukrovky a zdravom životnom štýle. Štúdie dokazujú, že režimovými a diétnymi opatreniami je možné znížiť riziko vzniku ochorenia aj u vysokorizikových pacientov, a to až o 60 percent. „Netajíme sa ambíciou iniciovať zavedenie zásad o zdravom životnom štýle aj do školských osnov a zvýšiť záujem detí o aktívny pohyb,“ uviedol Martinka. Okrem prevencie a včasnej diagnózy je kľúčovým bodom programu aj zvýšenie kvality starostlivosti o pacientov s cukrovkou. Ciele redukovať počet amputácií na nohách, slepoty, či zlyhania obličiek s potrebou dialýzy o 50 percent sú príkladom konkrétnych cieľov programu, na ktorých aktívne pracujú. SDS návrh NDP predložila Ministerstvu zdravotníctva SR k ďalším rokovaniam a požiadala o multirezortný prístup riešení. Svoj program v základných rysoch dnes oficiálne, symbolicky v predvečer Svetového dňa diabetu, predložila aj verejnosti. „Chceme ho všestranne podporovať aj v praxi, najmä aktívnou edukatívnou činnosťou a zdôrazňovaním selfmenežmentu,“ dodal prezident ZDS Jozef Borovka, ktorý vyjadril nádej, že program bude čo najskôr prijatý aj na úrovni Vlády SR.


Mohlo by vás zaujímať: Odborníci varujú: Počet cukrovkárov na Slovensku stúpa!


Riziko cukrovky (diabetes mellitus) pomôže odhaliť nová slovenská webstránka www.zivotbezcukrovky.sk. Ľudia na nej nájdu všetky dôležité informácie o tejto chorobe, jej príznakoch, možnostiach prevencie, o diagnostike, liečbe, ako aj rady pre pacientov, ktorí už týmto ochorením trpia. Na webstránke si ľudia môžu spraviť krátky test, na základe ktorého budú vedieť, či patria medzi jedincov ohrozených touto chorobou. Po zistení výsledku si ihneď môžu prečítať, ktoré údaje majú najväčšiu výpovednú hodnotu, a čo robiť, aby sa cukrovke vyhli. Webstránka ponúka aj množstvo podsekcií, v ktorých sa ľudia môžu dozvedieť viac o neliečenej cukrovke, tehotenstve a tejto chorobe, pacientskych organizáciách alebo informácie o Národnom diabetologickom programe (NDP). K dispozícii je aj poradňa lekára a kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI).


Máte nejaké skúsenosti s cukrovkou? Napíšte do diskusie a vyhrajte víkendový pobyt alebo niektorú z ďalších cien v našej súťaži. Nezabudnite uviesť platný email.

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, SITA
Odporúčame