Počet ľudí s depresiou narastá, zametáme ju pod koberec: Kde vyhľadať pomoc?

depresia

Depresia dnes postihuje čoraz viac mladých ľudí (Zdroj: GettyImages)

Nie je smútok ako smútok. Napriek tomu, že každý z nás je iný a mnoho životných situácií zvládame po svojom, sú momenty, kedy môžu pocity prerásť do diagnózy depresie. Spúšťačom môže byť čokoľvek. Nemusí ísť len o stratu blízkej osoby či o zlomené srdce.

Počet ľudí narastá

Depresiu zaraďujeme k psychickej poruche, ktorá trápi všetky vekové kategórie. Čoraz častejšie sa vyskytuje aj medzi mladými. Narúša bežné fungovanie človeka v rodine, práci či sociálnej sfére. Mnohí ľudia s depresiou však napriek tomu nevyhľadajú odbornú pomoc.

Aj preto je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii poruchou skutočne trpí. Počet pacientov liečiacich sa na depresívnu poruchu sa však za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. Upozornili na to predstavitelia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS).

Depresia v mnohých prípadoch vypukne bez zjavnej a náhlej príčiny. Jej pôvod sa mnohokrát nedá ani zistiť. Je to jedno z ochorení, ktoré sa môžu opakovať, avšak je dobre liečiteľné. Okrem samotnej depresívnej nálady je ďalším hlavným príznakom depresie neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky, tešiť sa zo života. Objavujú sa aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a zvládaním bežných denných aktivít.

Strach z liečby

Súčasná moderná liečba vie podľa psychiatričky pacientom veľmi dobre pomôcť so všetkými symptómami. Pacientom však podľa nej pri diagnostike a liečbe depresie často chýba podpora blízkych. Iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach zo stigmatizácie, predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami spájajú. Preto často nedostanú účinnú liečbu.

Niektorí pacienti trpiaci depresiou majú strach zo samotnej liečby. Boja sa nežiaducich účinkov antidepresív, toho, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, iné funkcie organizmu alebo spôsobí interakcie s inou liečbou. Súčasná doba ponúka moderné lieky, ktoré majú priaznivé účinky a pri dlhodobom užívaní nespôsobujú neprimerané vedľajšie účinky.

Terapia na mieru

Dôležitou súčasťou terapie je kvalitný spánok. Dlhé bezsenné noci a následná únava podľa odborníčky Izákovej umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť. Psychiatri spolupracujú pri výbere liečby depresie s pacientmi viac ako v minulosti. Pacient by mal pochopiť význam a spôsob liečby a zároveň vyjadriť svoje očakávania od liečby.

Návšteva psychiatra je dôležitá

Z dôvodu stigmatizácie a strachu pacientov z návštevy psychiatra Liga za duševné zdravie (LDZ) upriamuje pozornosť aj na obnovenú linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566. „Linka poskytuje volajúcim emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie,“ vysvetlil riaditeľ LDZ Martin Knut.

Liga prevádzkuje linku s odbornou garanciou SPsS. Je bezplatná, anonymná, funguje 24 hodín denne. môže ju využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.

Zdroj: TASR
Odporúčame