Dokážete porozumieť deťom?

Japonský reklamný spot na podporu detskej nadácie  

Japonský reklamný spot na podporu detskej nadácie

 

Odporúčame