Počet volajúcich na linku podpory duševného zdravia stúpa: S akými problémami sa ľudia obracajú na odborníkov?

linka na podporu duševného zdravia

Národná linka na podporu duševného zdravia bude pomáhať aj naďalej (Zdroj: Freepik/freepik)

Národná linka na podporu duševného zdravia bude pomáhať naďalej. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský rozhodol o pokračovaní jej prevádzky do konca roka. Linku zriadili v júli minulého roka a pôvodne mala fungovať rok.

„Duševné zdravie patrí medzi priority rezortu zdravotníctva. V súčasnej neľahkej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19, ako aj v súvislosti s dianím na Ukrajine, sa činnosť linky na podporu duševného zdravia ukázala ako veľmi efektívna a potrebná,“ uviedol Lengvarský. Po roku činnosti linky rezort konštatuje, že počet volajúcich má rastúcu tendenciu.

Depresie aj syndrómom vyhorenia

Na linke je volajúcim k dispozícii 27 odborníkov, poskytujúcich psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu a bezpečný priestor na rozhovory pri riešení rôznych problémov a životných situácií. Najčastejšie sa na odborníkov ľudia obracajú pre panické ataky, osamelosť, depresie či zdravotné problémy, ktoré ťažko zvládajú. „Ľudia zápasia aj s ťažkosťami so začlenením sa do spoločnosti, nepochopením zo strany okolia, syndrómom vyhorenia, vzťahovými problémami v rodinách, konfliktmi či prípadnými samovražednými sklonmi,“ priblížilo ministerstvo.

Cieľom je zlepšiť duševné zdravie

Rezort zdravotníctva zriadil linku v rámci plnenia opatrení plánu obnovy v oblasti podpory duševného zdravia. Cieľom bolo eliminovať dôsledky pandémie na duševné zdravie. Od začiatku jej fungovania zaznamenal každý mesiac 230 až 271 hovorov. Od marca v súvislosti s vojnou na Ukrajine funguje linka aj v ukrajinskom jazyku, v ktorom vybavia mesačne priemerne dvadsať hovorov.Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame