Umenie povedať NIE: Osvojte si ho čím skôr, hrozia vám zdravotné ťažkosti

Asertívny prístup

Asertívny prístup si môžete trénovať doma (Zdroj: GettyImages)

Nie je umením povedať „áno“, ale dokázať povedať „nie“. Je to naše prirodzené právo, no len málokto ho vie používať. Ako ste na tom s odmietaním vy?

Z čoho pramení problém povedať „NIE“?

Odmalička nás učili poslušnosti, aby sme nehovorili „nie“ svojim rodičom, blízkym, učiteľom či šéfom. Môžu za to kultúrne, sociálne, náboženské a inštitucionálne tlaky, ktorým sme sa museli prispôsobiť. V dospelosti tak môžeme mať problém povedať „nie“. Väčšinou sú príčiny nasledovné:

  1. Túžba po láske: Každý chce byť milovaný. Potrebujeme druhých, aby sme cítili, že za niečo stojíme. Láska je však zriedka bezpodmienečná a vety typu „Budem ťa milovať, keď…“ alebo „Ak to neurobíš, tak…“ sú nám zrejme známe. Bojíme sa povedať „nie“ zo strachu, že by sme o lásku prišli.
  2. Nízka sebahodnota: Keď človeku chýba pocit vlastnej hodnoty, obracia sa na druhých ľudí. Túži po ich ocenení, vďaka čomu sa cíti potrebný. Často sa necháva využívať a mnohí jeho „áno“ berú po čase ako samozrejmosť. Nedostáva sa mu od nich adekvátne ohodnotenie.
  3. Strach z odmietnutia: Ľudia, ktorí majú problém povedať „nie“, majú často aj iné ťažkosti: problém prijať kritiku, obhájiť svoj názor alebo dožadovať sa svojich práv. Túžia po prijatí a uznaní, preto sa snažia vyhýbať konfrontácii s druhými. Obávajú sa konfliktu a negatívnych emócií.

Daň za nízku asertivitu býva vysoká

Dlhodobým vykonávaním činností, s ktorými nie ste vnútorne stotožnení, obetujete seba, svoju energiu, svoj čas. Ten sa však nedá vrátiť späť. Potláčate vlastné túžby a hodnoty na úkor toho, čo chcú od vás iní. Byť druhým neustále k dispozícii stojí veľa síl a smeruje k vyčerpaniu. Váš životný štýl si postupne začne vyberať svoju daň v podobe zdravotných ťažkostí. Ak ich ignorujete, prihlásiť sa môžu neskôr závažnejšie ochorenia. Na pokraji síl potom pochybujete, či to malo zmysel a cítite hnev voči sebe, ale aj ostatným.


Mohlo by vás zaujať: 7 tipov, ako povedať „nie“ a nikoho nenaštvať: Zvládnete to aj vy


Slovíčko „NIE“ má veľkú moc

Na to, aby vás ľudia vo vašom okolí rešpektovali, je nevyhnutné, aby ste sa naučili povedať „nie“. A nielen to. Toto slovo by ste mali používať aj v záujme ochrany vašich osobných hraníc, na udržanie vlastných priorít. Doslova vám to môže zmeniť život. Nastavte si svoje hranice tak, aby ste neskôr nemali pocity viny za odmietnutie. Bohužiaľ, toto sa musíte naučiť sami. Hranica je rozhodnutie, ktoré definuje, kto ste a kto nie ste. Pomáha vám určiť vzťah k sebe samému, ale aj k vašim blízkym, rozhodnúť sa, komu a čomu poviete „nie“ alebo „áno“. Definuje veci a okolnosti, za ktoré ste zodpovední.

Naučte sa taktne odmietnuť

Nie je ťažké hovoriť „nie“, keď sa vám zachce, bez rozmýšľania a zraniť niekoho vtedy, keď to nie je potrebné. Dôležité je naučiť sa hovoriť „nie“ v situáciách, ktoré vás oberajú o čas, energiu alebo zasahujú do vášho súkromia. Vedieť podať negatívnu odpoveď je umenie asertivity. Pritom slovíčko „nie“ niekedy nemusíte ani vysloviť. Ak sa neviete rozhodnúť, nechajte si čas na rozmyslenie, až potom reagujte:

  1. Analyzujte danú situáciu: Položte si tieto otázky: „Čo odo mňa vlastne chce (chcú)? Prácu, službu, peniaze…? Chcem to urobiť, alebo sa mi to práve nehodí? Koľko času a energie mám teraz sám pre seba a svoje povinnosti? Ak budem súhlasiť, budem sa musieť niečoho vzdať, odložiť to? Kto ma žiada o pomoc (aký význam má pre mňa tento človek)? Koľkokrát ma už žiadal o pomoc a koľkokrát som už súhlasil?“
  2. Poďakujte za dôveru: Aj prosbu o pomoc možno odmietnuť priateľsky. Nemusíte byť pritom direktívny, nič vysvetľovať, ani sa obhajovať. Vaše „nie“ predsa neznamená nikdy. Pokojne povedzte, že tentokrát nemôžete. Rozhovor zbytočne nepredlžujte a zakončite ho pozitívne. Zaželajte druhému, aby sa mu to podarilo a že budete na neho myslieť. Alebo použite tzv. sendvičovú metódu komunikácie. Najskôr vyjadrite pozitívne vyhlásenie, v strede vyslovte „nie“ a na konci dodajte ďalšie pozitívne vyjadrenie. Napr. „Chápem, že súrne potrebuješ auto. Bohužiaľ, svoje auto nikomu nepožičiavam. Dúfam, že nájdeš nejaké iné riešenie.“
  3. Odolajte stratégiám žiadateľa: Citové vydieranie, nátlak, snaha vyvolať vo vás pocit viny, kupovanie si vás – to sú najčastejšie spôsoby, ako dosiahnuť vaše „áno“. Niektorí ľudia jednoducho nedokážu akceptovať vaše „nie“. Vtedy vyskúšajte stratégiu obohratej platne, pokojne opakujte stále svoju odpoveď, až kým to žiadateľa neprestane baviť.


Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame