Plasty v Dunaji: Každý deň ich tam plávajú tony, vedec o tom chce zdvihnúť povedomie nevídaným spôsobom!

plasty v Dunaji

Plasty sa z Dunaja vyplavujú až do Čierneho mora, nemecký vedec chce na tento problém upozorniť netradičným spôsobom (Zdroj: Freepik/kasemkaew)

S riekou Dunaj sa každodenne do Čierneho mora vlievajú aj plasty, ktorých množstvo sa stále zvyšuje. Každý deň to sú v priemere štyri tony, uvádza stránka ekologického projektu s názvom Cleandanube. Tento projekt sa snaží zdvihnúť povedomie a pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti a médií preto, aby sa čistote vody v Dunaji venovala vyššia pozornosť.

V rieke je viac plastu ako rýb, štáty sú bez prostriedkov na čistenie

Plasty a ich nadmerný počet, ako aj množstvo rôznorodého odpadu v riekach, znamená závažný problém pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť týmto značne ohrozené. Faktom je aj to, že v Dunaji je momentálne viac častíc z plastov a odpadu, než celkovo lariev rýb, apeluje ekoprojekt Cleandanube.

Je zatiaľ známe, že sa na dne koryta rieky sa nachádza množstvo plastov, no oveľa viac je znepokojujúce to, aký objem mikroplastov sa nachádza celkovo vo vode, keďže tie nie sú viditeľné voľným okom. Navyše, niektoré z krajín, ktorými Dunaj preteká, nemajú dostatočne efektívny systémom na recykláciu plastového odpadu a čistenie rieky.

Na alarmujúcu situáciu upozorní preplávaním celej dĺžky Dunaja

Dokonca aj voda v niektorých konkrétnych častiach Dunaja je natoľko kontaminovaná a škodlivá, že by mohol pobyt v nej spôsobiť človeku zdravotné problémy. Úrady vodu v rieke nemonitorujú a nekontrolujú v dostatočnej miere tak, ako sa vyžaduje, a preto je ťažké určiť úroveň jej znečistenia. V rámci tohto projektu sa preto budú odoberať vzorky vody, ktorá sa bude posielať na rozbor, aby sa zistila miera jej kontaminácie.

Na tento problém sa snaží upozorniť projekt Cleandanube, v rámci ktorého sa profesor Univerzity v nemeckom Furtwangene, Andreas Fath, rozhodol preplávať celú dĺžku Dunaja, a to od jeho prameňa v Čiernom lese až po ústie do Čierneho mora, čím strávi vo vode skoro každý deň po dobu dvoch mesiacov. V Bratislave by mal plávať 8. mája. V rámci vedeckej časti bude projekt klásť dôraz na zhromaždenie dát o kontaminácii a znečistení rieky.Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame