Šoférovanie u seniorov: Ktoré signály a riziká by ste nemali prehliadať?

Senior

gettyimages

Rovnako ako sa zvyšuje priemerný vek Slovákov a trendy naznačujú, že naša populácia starne, tak sa zvyšuje aj priemerný vek šoférov na slovenských cestách. Vyšší vek nie je dôvodom na to, aby bol aktívny starší šofér automaticky považovaný za horšieho.

Práve naopak – dlhoročné skúsenosti, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a ohľaduplnosť voči ostatných účastníkom premávky z neho robia bezpečného šoféra, čo môžu potvrdiť aj každoročné štatistiky nehodovosti. To všetko však za predpokladu, že aktívne spolupracuje so svojím lekárom, podrobuje sa pravidelným prehliadkam a objektívne dokáže zhodnotiť svoj zdravotný stav a spôsobilosť na jazdu.

Stať sa na závislým na tom, že zrazu potrebujete niekoho, kto vás odvezie do najbližšieho mesta, znamená istú stratu osobnej nezávislosti, preto mnoho starších šoférov odmieta priznať svoje ťažkosti. Ktoré signály a zmeny v zdravotnom stave by ste nemali prehliadať?


Mohlo by vás zaujímať: Pre bezpečie vás aj vašich blízkych: Ktorej obuvi sa pri šoférovaní radšej vyhnúť?


Oblasti, v ktorých nastávajú zmeny

Starnutie nie je možné zastaviť, väčšina ochorení sa rozvíja postupne a priebežne sa na “zhoršené podmienky” adaptujeme. O to dôležitejšie je postrehnúť zmeny na tele, zmysloch a psychike, aby sa predchádzalo nepríjemnostiam. Nasledujúce oblasti najviac zasahujú do šoférskych zručností, rýchlosti reakcie a pozornosti na cestách.

 • Zhoršenie zmyslov

Výborný zrak aj sluch by mal byť základnou výbavou každého šoféra. Tieto zmysly ovplyvňujú rýchlosť reakcie na nečakané situácie a sú garanciou uvedomelého šoférovania. Ťažkosti ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť, šedý alebo zelený zákal by mali byť bezpodmienečne kontrolované, liečené  alebo korigované odborníkom.

Mladý človek má 180-stupňové zorné pole, zatiaľ čo starší človek má pod vplyvom starnutia oka toto pole zúžené a nedokáže primerane reagovať na premávku v bočných dráhach. S horšou kvalitou vnímania úzko súvisia aj problémy s orientáciou (najmä v zastrešených veľkých parkoviskách) alebo problémy s pamäťou (nepamätáte si, že tam bola značka, pretože ste ju ani nevideli).

 • Problémy s kostrovým a svalovým ústrojenstvom

Starších šoférov dokážu potrápiť aj ťažkosti s ohybnosťou a bolestivosťou kĺbov, svalová stuhnutosť a kŕče. Výrazne sa podieľajú na znížení reakčnej rýchlosti. Neschopnosť otočiť hlavou pri šoférovaní do strán, boľavé kolená a bedrové kĺby, ktoré zabránia rýchlemu zabrzdeniu alebo aj stuhnuté ramená a kŕče v prstoch pri držaní volantu by mali byť znameniami, že treba urýchlene navštíviť lekára a neignorovať svoj stav.


Mohlo by vás zaujímať: Čakajú vás dlhé hodiny za volantom? Zvládnite ich bezpečne a v pohode


 • Vážne ochorenia

Zaradiť sem môžeme:

 • Cukrovku – riziko hypoglykémie alebo hyperglykémie počas šoférovania.
 • Neurologické ochorenia – riziko zmien v správaní a myslení, neistota na dobre známych trasách, neovládanie alebo zabudnutie pravidiel cestnej premávky. Okrem postupne sa rozvíjajúcej Alzheimerovej choroby, istú mieru nebezpečia predstavuje aj skleróza multiplex, epilepsia alebo rôzne formy demencie.
 • Srdcovocievne ochorenia – a s nimi spojená náročná liečba, zvýšené riziko nežiaducich účinkov liekov.

Náš tip: Nikdy nesadajte za volant, ak sa cítite horšie alebo ak ani po liekoch nebadáte zmenu k lepšiemu. Neriskujte svoje zdravie a neohrozujte ostatných účastníkov premávky. Čokoľvek ostatné počká.

Pravidelné kontroly

V súčasnosti sú zákony nastavené tak, že šofér, ktorý dovŕšil 65 rokov je povinný každých 5 rokov absolvovať dôkladné lekárske vyšetrenie u všeobecného lekára. Lekár zhodnotí, do akej miery je šofér spôsobilý na jazdu, prípadne vystaví odporúčania pre vyšetrenie u ďalších odborníkov. V jeho právomoci je aj možnosť obmedziť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a nastaviť limity. Napríklad, že nebude môcť šoférovať v noci alebo rýchlejšie ako 70 km/hod.

Pravdou, ktorú však mnoho ľudí nechce vidieť, je to, že tieto prehliadky sú v niektorých prípadoch ignorované alebo nedostatočne posúdené. Preto sa čoraz častejšie ozývajú hlasy za zavedenie fixnej hornej vekovej hranice, od ktorej už nebude možné viesť motorové vozidlo alebo za zavedenie povinných psychotestov, pri ktorých dokáže špeciálny prístroj zmerať reakčný čas, pozornosť, intelekt a pohotovosť.


Mohlo by vás zaujímať: Súboj pohlaví za volantom: Kto šoféruje lepšie – ženy alebo muži?


Plán pre bezpečné šoférovanie

Predtým, ako sadnete za volant:

 1. Dôkladne si naplánujte trasu a do poradia zaraďte miesta, ktoré chcete navštíviť.
 2. Na cestovanie si vyhraďte dostatočne dlhý čas, nikam sa nenáhlite, ani nepodliehajte stresu.
 3. Snažte sa vyhnúť dopravnej špičke, kolónam, jazde po cestách, na ktorých nemáte istotu a necítite sa bezpečnej (napr. diaľnica s dravými mladými šoférmi).
 4. Nešoférujte po prebdenej noci. Kvalita vašej pozornosti a bdelosti je na veľmi nízkej úrovni.
 5. Spoznajte svoje obmedzenia. Ak si netrúfate, nejazdite za šera a v noci, ani počas silného dažďa, sneženia či po namrznutej vozovke.
 6. Nezabudnite si so sebou vziať lieky, ktoré by ste mohli potrebovať.

Počas jazdy:

 1. Vždy sa bezpečne pripútajte.
 2. Nedajte sa vyrušovať hlučným rádiom ani náročným rozhovorom so spolujazdcami.
 3. Za autom, ktoré ide pred vami, dodržujte dvojnásobnú bezpečnú vzdialenosť. Získate tak priestor na adekvátnu reakciu.
 4. Ak sa na vás neprimerane “lepí” auto idúce za vami, dajte mu možnosť obehnúť vás alebo na chvíľu zastavte na krajnici. Niektoré kamióny sa na cestách správajú veľmi dravo.
 5. Nezabudnite mať po celú dobu jazdy zapnuté svetlá.
 6. Pri dlhšej jazde sa pravidelne každú polhodinu napite vody. Predídete bolesti hlavy, únave a zhoršenému vnímaniu.

Koľko času v seniorskom veku trávite za volantom? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: gettyimages, gettyimages, Lucia
Odporúčame