Umývate si ruky pričasto? Prestaňte, prehnaná čistotnosť ohrozuje naše zdravie

Ruky

flickr.com/sydeen

Ak si myslíte, že používanie výlučne dezinfekčných prostriedkov a mydiel, časté upratovanie a takmer sterilné domáce prostredie vám pomôžu udržať si pevné zdravie, mýlite sa. Je to dokonca presne naopak. Prehnané používanie agresívnych dezinfekčných prostriedkov vám môže uškodiť. K problematike sa vyjadruje Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. z Ústavu hygieny LF UK.

Ako často upratovať?

Podľa docentky Jurkovičovej nie je možné odporučiť frekvenciu umývania a upratovania úplne jednoznačne pre všetkých. Podľa nej to vždy závisí od viacerých okolností – od vykonávanej činnosti, zdravotného stavu, veku, prostredia a pod. Určite si častejšie musí umývať ruky napr. lekár, zubár či kozmetička, než človek celý deň sediaci za písacím stolom. „K hygienickým základom, ktoré je treba vštepovať deťom už od raného veku, štandardne patrí umývanie rúk pred každým jedlom, po použití toalety, po príchode z vonkajšieho prostredia, pred prípravou stravy a pod. Aj frekvencia upratovania bude závisieť od viacerých okolností – napr. v letnom období pri otvorených oknách a v mestských aglomeráciách sa viac práši, častejšie je treba odstraňovať prach aj tam, kde sa zdržujú alergici, bábätká, alebo chorí ľudia,“ vysvetľuje lekárka MUDr. Jana Jurkovičová zo Združenia pre zdravie a výživu.


Mohlo by vás zaujať: Baktérie okolo nás: Kde je ich najviac a ako nás ohrozujú?


Všetkého priveľa škodí. Aj hygieny.

Lekárka upozorňuje na to, že zbytočne časté umývanie rúk poškodzuje ochranný film na pokožke, vysušuje ju, dráždi a narúša jej bariérovú funkciu. Následkom sú potom čoraz častejšie ekzémy či plesne. „Ani prehnane časté upratovanie nie je vhodné – lepšie je ísť do prírody či iným spôsobom relaxovať ako sa sústavne preháňať po byte s vysávačom a prachovkou. Sterilné prostredie nie je vhodné ani pre dojčatá a malé deti – primeraný kontakt s mikroorganizmami im pomáha rozvíjať imunitu. Prehnanej hygiene sa napríklad často pripisuje aj čoraz častejší výskyt alergií u detí,“ varuje odborníčka na hygienu, pôsobiaca aj ako vysokoškolská pedagogička, na Ústave hygieny LF UK.

S antibakteriálnymi mydlami radšej opatrne

Docentka Jurkovičová hovorí, že používanie antibakteriálnych mydiel je dôležité, ale najmä v profesiách, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň čistoty až sterility, napríklad chirurgovia, pracovníci v laboratóriách, vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle a podobne. „V domácom prostredí má používanie takýchto mydiel svoje miesto napr. pri výskyte infekčného ochorenia s fekálno-orálnym prenosom – hnačkové ochorenia, infekčná žltačka atď. V takýchto prípadoch je namieste aj použitie antibakteriálnych čistiacich prostriedkov,“ vysvetľuje MUDr. Jurkovičová. No zároveň upozorňuje, že za normálnych okolností nie je používanie takýchto agresívnych prostriedkov namieste, pretože zdravá pokožka je osídlená priateľskými nepatogénnymi baktériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred rozmnožením choroboplodných zárodkov a ich sústavné systematické odstraňovanie nie je zdraviu prospešné. „Časté a zbytočné používanie dezinfekčných prostriedkov napomáha aj zvyšovaniu odolnosti mikroorganizmov a vývoju nových, mimoriadne odolných kmeňov,“ dodáva hygienička.


Mohlo by vás zaujať: Hygiena je dôležitá: Ale nič netreba preháňať!


Hygienu zvýšte najmú na týchto miestach

Aj keď v bežných domácich podmienkach nie je nutné hygienu preháňať, existujú aj činnosti, pri (alebo po) ktorých sa naopak zvýšená hygiena vyžaduje. Patrí  k nim práca s pôdou, kde prežíva množstvo aj choroboplodných zárodkov, napr. pôvodcov črevných nákaz, leptospirózy, botulizmu, k najnebezpečnejším patrí pôvodca tetanu. Zárodky sa môžu dostať z pôdy do organizmu aj drobnými rankami, ktoré si bežne človek ani nevšimne, po práci v pôde je preto namieste aj použitie antibakteriálneho mydla,“ vysvetľuje odborníčka a lekárka a zároveň upozorňuje aj na iné miesta, ktoré patria medzi vysoko rizikové: „Bohato osídlené širokým spektrom baktérií bývajú aj všetky predmety či povrchy, ktorých sa dotýka veľké množstvo ľudí: bankovky, držadlá v prostriedkoch hromadnej dopravy, kľučky na verejných budovách, toaletách, držadlá na vozíkoch či košíkoch v supermarketoch. V domácnosti (ale aj na pracoviskách) bývajú mikroorganizmami hojne osídlené pracovné dosky v kuchyni a hubky na umývanie riadu, pracovné stoly, telefónne slúchadlá, klávesnice a myši pri počítačoch, ale aj ovládače od televízie.

Pozor aj na zvieratá

Docentka upozorňuje na to, že nie len veci, ale aj živé tvory, ako napríklad voľne pobehujúce, či domáce mačky a psy môžu byť zdrojom mnohých baktérií: Častým zdrojom infekcie môžu byť aj zvieratá, najmä deti často rady hladkajú voľne pobehujúce mačky či psy. Malé deti sa často hrávajú v pieskoviskách – aj tu hrozí nákaza choroboplodnými zárodkami a vajíčkami črevných parazitov (škrkaviek, hlíst, mrlí), lebo deti si zvyknú vkladať hračky aj ručičky (niekedy aj piesok) do úst. Je podľa nej preto veľmi dôležité dôkladné poumývanie si rúk vždy po príchode domov.


Mohlo by vás zaujať: Zubná kefka je základ ústnej hygieny: Ktorá je pre vás tá najlepšia?


Nezabudnite ani na umývanie ovocia a zeleniny

Lekárka upozorňuje na to, že je rozdiel, medzi umývaním ovocia a zeleniny v domácom prostredí a v zahraničí, najmä v exotických krajinách s nižším hygienickým štandardom. Naše domáce produkty stačí podľa odborníčky dôkladne poumývať pod teplou tečúcou vodou z vodovodu, no osobitnú pozornosť treba venovať plodinám, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s pôdou – okrem choroboplodných baktérií môžu byť kontaminované aj vajíčkami parazitov. „Plodiny dovezené zo zahraničia treba tiež dôkladnejšie poumývať – najlepšie s použitím kefky, lebo možno predpokladať, že pred distribúciou boli chemicky ošetrené. V rizikových exotických krajinách sa nešúpané či tepelne nespracované plodiny neodporúča konzumovať vôbec. Neodporúča sa konzumovať ani ošúpané ovocie priamo od pouličných predavačov, ale najskôr celé ovocie dôkladne poumývať v zaručene pitnej (balenej) vode a až potom ho čistými rukami ošúpať,“ vysvetľuje správny spôsob umývania zeleniny a ovocia lekárka a pedagogička Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Aj tu platí zlatá stredná cesta

Tak ako je to často v iných oblastiach, aj v oblasti hygieny, je najlepšie voliť zlatú strednú cestu. „Zdravý človek s dobrou imunitou žije v prostredí v symbióze s mikroorganizmami. Ako aj v iných oblastiach života, ani v čistotnosti a osobnej hygiene nie sú dobré extrémy. Život v špine je odpudzujúci, ale vhodná nie je ani posadnutosť čistotou (môže ísť až o psychickú poruchu),“ upozorňuje lekárka, podľa ktorej sú takéto prípady známe už z minulosti: „Aj z histórie poznáme takéto extrémy – mimoriadnu čistotnosť starých Egypťanov, Grékov a predovšetkým Rimanov, dodnes sú známe a zachované nádherné turecké kúpele a na druhej strane tu bolo obdobie stredoveku, keď umývať sa bolo hriešne, mestá boli zaplavené špinou a bohatšie dámy prekrývali telesný zápach parfumom. No a logickým dôsledkom boli časté smrtiace epidémie infekčných chorôb,“ uzatvára odborníčka.


Myslíte si, že to tiež preháňate s hygienou? Napíšte ostatným čitateľom do diskusie pod článkom.

Zdroj: flickr.com/sydeen, flickr.com/sydeen, Nela
Odporúčame