Výživové poradenstvo môže mať niekoľko úrovní: Ktorá je vhodná pre vás?

Výživové poradenstvo

Pokiaľ riešime konkrétny zdravotný problém, je potrebné sa zveriť do rúk lekára (Zdroj: Symptomedica)

Téma zdravého životného štýlu, úpravy stravy a opatrení na redukciu váhy je natoľko zaujímavá, že láka množstvo výživových poradcov, e-shopov zameraných na doplnky výživy aj samotných obchodníkov. Tí sa svojim klientom práve na základe rôznych informácií o zdravom trávení a črevnom mikrobióme snažia predať svoje služby a produkty. Pokiaľ však riešime konkrétny zdravotný problém, je potrebné zveriť sa do rúk lekára.

Špecialisti na výživu – na koho sa obrátiť, ak je v hre zdravie?

Predtým, ako sa obrátite na konkrétneho odborníka, zvážte podstatu svojho problému. Chcete schudnúť, zdravšie sa stravovať, zlepšiť svoju výkonnosť, zbaviť sa tráviacich ťažkostí, či vyliečiť ochorenie? Je rozdiel, či si prajeme len upraviť životný štýl či redukovať svoju hmotnosť, alebo nastaviť konkrétny dietologický plán pri ochorení tráviaceho traktu, napr. Crohnovej chorobe.

Možno ste sa aj vy ocitli v začarovanom kruhu vyčerpanosti, únavy, straty výkonnosti aj energie a neraz aj dlhotrvajúcich zdravotných problémov. Tie môžu mať podobu menej vážnych, no nepríjemných ťažkostí, civilizačného ochorenia, ale aj vážnych diagnóz. Ak má byť akákoľvek liečba úspešná a zároveň bezpečná, musí byť vedená osobou s vysokou odbornosťou a kvalifikáciou liečiť ochorenia – lekárom.

Ak už tráviace a zdravotné ťažkosti prekročili bežné problémy na úrovni nafukovania či sťaženého trávenia a nadobudli formu diagnózy, ako je napríklad diabetes alebo SIBO, pomoc hľadajte u lekára.

Pri rozhodovaní o tom, či budete kontaktovať výživového špecialistu alebo lekára, by ste mali zvážiť tiež:

  • závažnosť zdravotných problémov, ktoré riešite,
  • množstvo a dôveryhodnosť informácií, z ktorých čerpáte,
  • dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale aj
  • vaše doterajšie skúsenosti s lekármi a rôznymi špecialistami.
Odborná literatúra a dokumentácia pacienta (Zdroj: Archív Symptomedica)

Je veľmi dôležité pochopiť základný rozdiel medzi odborníkmi na výživu, najmä lekármi – špecialistami a výživovými poradcami. Nie každý, kto má vedomosti a dokáže odborne poradiť, môže zároveň liečiť chorých pacientov. Túto právomoc majú len osoby s adekvátnym vzdelaním a praxou. Poďme si vysvetliť základné pojmy a rozdiely medzi jednotlivými profesiami a ich kompetenciami. S čím nám vedia pomôcť?

Výživový poradca má obmedzené kompetencie

Titul či pomenovanie „výživový poradca“ môže používať len človek po úspešnom absolvovaní kurzu výživového poradenstva s certifikátom o jeho úspešnom ukončení.

Dobrý a kvalifikovaný výživový poradca dokáže:

– zostaviť jedálne lístky na mieru,
– poradiť so stravovacími návykmi,
– odporučiť opatrenia na kvalitnejšiu výživu a opatrenia vedúce k redukcii váhy.

Kompetenciou výživového poradcu však v žiadnom prípade nie je liečiť chorých pacientov a teda riešiť zdravotné diagnózy pacienta. Pôsobnosť výživového poradcu je definovaná mimo oblasť zdravotníctva. Rovnako aj konzultácie a odporúčania v rámci klinickej výživy patria do rúk lekára, napríklad diabetológa.

Liečba ochorenia patrí do rúk lekára

Na Slovensku je v oblasti medicíny špecialistom na výživu diabetológ. Zaoberá sa vznikom, diagnostikou, prevenciou a liečbou cukrovky (diabetes mellitus) a jej akútnymi aj chronickými komplikáciami. Zaoberá sa tiež poruchami látkovej premeny, zásadami výživy a dietologickými opatreniami. Na výkon profesie diabetológa je potrebné vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore “diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy”. Dĺžka trvania špecializačného štúdia je 5 rokov a prebieha na lekárskej fakulte konkrétnej univerzity (vysokej školy).

Na Slovensku sa často stretávame aj s pojmom dietológ. Hoci študijný odbor s týmto zameraním na Slovensku nenájdeme, v praxi sa toto označenie profesie používa často na identifikáciu lekárov zaoberajúcich sa výživou.

Kompetencie lekára sú vo všeobecnosti spomedzi ďalších profesií zaoberajúcich sa výživou najvyššie. Lekár:

– určuje postup liečby a vedie liečbu,
– navrhuje terapeutický plán klinickej výživy
– v prípade potreby predpisuje lieky,
– na základe anamnézy a diagnostiky rieši problémy a symptómy aj prostredníctvom výživy a doplnkov výživy
– odporúča podľa potreby pacientovi ďalších kolegov (špecialistov)

Ambulancie a kliniky majú v oblasti výživy dôležité postavenie

Na základoch internej špecializovanej ambulancie so zameraním na civilizačné ochorenia vznikla pred niekoľkými rokmi klinika Symptomedica. Špičkové pracovisko personalizovanej medicíny špecializované na komplexné riešenie mikrobiómu čreva analyzuje črevné baktérie, identifikuje problém a cielene moduluje črevný mikrobióm prostredníctvom nadštandardných služieb šitých individuálne na mieru každého pacienta.

“Dnes už ako klinika s odborným garantom zastrešujeme viacerých špecialistov z rôznych oblastí. V prípade, že je v rámci liečby pacienta potrebné zvolať  konzílium alebo spolupracovať na úrovni viacerých odborov, obraciame sa na kolegov z príslušných odborov medicíny.  Spolupracujeme so špecialistami pôsobiacimi v gastroenterológii a endokrinológii“, upresňuje majiteľka kliniky Lenka Cermanová.

Od zdravotného problému k riešeniu

Pojem „výživový poradca“ sa na Slovensku stal natoľko rozšíreným a zaužívaným, až si sotva uvedomujeme, že jeho právomoci pri diagnostike a liečbe ochorení sú obmedzené.

Rizikom sú tiež dobre mienené odporúčania, ktoré však nie sú podložené dôkladnou analýzou či použitím medicínskych diagnostických nástrojov. Menej skúsení výživoví poradcovia, alebo poradcovia bez adekvátneho vzdelania, často odporúčajú svojim klientom vyradenie rôznych zložiek stravy z jedálnička, či rôzne eliminačné diéty. Z pohľadu klinickej výživy je však takáto restrikcia nesprávna, až riziková.

V praxi však nájdeme aj veľmi skúsených výživových poradcov so zodpovedným a férovým prístupom.

“Symptomedica si váži prácu výživových poradcov, ktorí keď u svojho klienta zachytia rôzne nešpecifické symptómy, kontaktujú nás, alebo rovno žiadajú spoluprácu. Radi spolupracujeme s výživovými poradcami, ktorí si uvedomujú ich kompetencie a dokážu odovzdať starostlivosť o svojho klienta do našich rúk. Lekári Symptomedicy majú potrebné kompetencie liečiť ochorenia a zdravotných diagnóz takýchto ľudí,” upresňuje dôležitosť spolupráce Soňa Chamillová, spolumajiteľka a konateľka firmy.

Prvý kontakt s pacientom je veľmi dôležitý (Zdroj: Archív Symptomedica)

Personalizovaná medicína vníma individualitu každého pacienta

Kvalitná liečba si vyžaduje plnú pozornosť lekára. Na klinike Symptomedica pôsobia špičkoví odborníci na internú medicínu, diabetológiu, dietológiu a črevný mikrobióm, ktorí sa klinickej výžive venujú na odbornej úrovni. Pohľad týchto špecialistov kliniky na stravovanie, psychiku, pohyb a spánok je komplexný. Tím pozostáva so špičkových lekárov a odborníkov, ktorí sa diabetológii a klinickej výžive venujú na odbornej úrovni.

Napriek aktuálnemu trendu – internetovému online poradenstvu – Symptomedica uprednostňuje osobný kontakt lekár – pacient. Počas individuálnej konzultácie špecialista hľadá spúšťače ochorenia. Cieľom nie je tlmiť príznaky, alebo udržať aktuálny stav, ale naopak odhaliť príčinu ťažkostí, liečiť a preventívne pôsobiť proti návratu symptómov v budúcnosti. Absolútnym základom pre zdravé a fungujúce črevo pacienta. Od toho sa následne odvíja komplexné zlepšenie celkového zdravotného stavu pacienta tzv. wellbeing.

Lekári kliniky Symptomedica majú vytvorené podmienky na to, aby boli k dispozícii v plnej miere pre pacienta. Príjemné prostredie, zabehnutý systém práce, individuálny prístup počas celého procesu, termíny bez zdĺhavého čakania – to všetko robí zdravotnú starostlivosť na klinike nadštandardnou.

Lekár môže sústredene nastaviť vhodné odporúčania liečby (Zdroj: Archív Symptomedica)

Princíp personalizovanej medicíny a osobný kontakt znamená pre pacienta možnosť vytvoriť si dôverný vzťah s lekárom, ktorý je v danom procese nesmierne dôležitý. Čas a priestor, ktorý lekár pacientovi venuje znamená, že vníma jeho potreby a jedinečnú individualitu.

Už Hippokrates vedel, že spoznať osobnosť trpiaceho je nemenej dôležité ako pochopiť jeho ochorenie, keď povedal: “Je dôležitejšie vedieť, aký typ človeka má ochorenie, než akým typom ochorenia človek trpí.“

Z holistického prístupu vychádza aj personalizovaná medicína na klinike Symptomedica.

Zdroj: Symptomedica
Odporúčame