Zľadovatelé chodníky: Kto sa o ne musí starať a čo ak ste si na nejakom ublížili?

Taliansko

TASR

Zima je v plnom prúde a komunikácie pokryla vrstva snehu a ľadu. Bežným úkazom sa stávajú cestárske autá, ktoré upravujú povrch ciest. Upravené by však mali byť aj chodníky. Ak nie sú a vy si na zľadovatenom chodníku spôsobíte úraz, napríklad si zlomíte nohu či ruku, patrí vám odškodné! Ako postupovať a kto je za to všetko zodpovedný? Ako vykonávať zimnú údržbu, ak ste majiteľom nehnuteľnosti?

Zimná údržba je zo zákona povinná

Údržba chodníkov a plôch pred nehnuteľnosťami je stanovená zákonom. Každý miestny, alebo obecný úrad si stanovuje podľa zákona vlastné Všeobecné záväzné nariadenia, ktorých sa majú fyzické a právnické osoby v danej lokalite pridŕžať. Majitelia či správcovia nehnuteľností, pred ktorými sa chodníky nachádzajú, sú povinní odstraňovať zasneženie chodníka, ako aj ľad, ktorý sa na ňom vytvorí, alebo iné znečistenie na ňom. Údržba chodníka sa preto nekončí ani po zimnej sezóne! Za údržbu chodníka pred domom zodpovedá jeho majiteľ, pred panelákom spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo správcovská spoločnosť, obec, mestská časť, či bytový podnik.


Tiež by vás mohlo zaujať: Dopravná nehoda vás môže stretnúť kedykoľvek: Viete, ako postupovať?


Ako vykonávať zimnú údržbu pred svojou nehnuteľnosťou?

  • hranica údržby pred vašim domom je cca 1,5 m pruh od vašej brány, či vchodu (alebo menej, ak je cestná komunikácia bližšie) po celom obvode vašej nehnuteľnosti, kde sa nachádzajú verejné priestranstvá, či komunikácie, ako napr. chodníky, prechody, schody, lávky, cestičky pre chodcov, nadchody, či podchody
  • ak medzi vašou a susediacou nehnuteľnosťou je úsek, ktorý nepatrí vám, ani susedovi, ste povinný starať sa o tento úsek spoločne so susedom, v prípade nezhôd rozhodne starosta
  • v prípade potreby je nutné čistiť chodníky aj viackrát denne vrátane sviatkov či víkendov
  • na posyp môžete používať inertný materiál – piesok, kamennú drvinu, alebo piliny, nie chemický posyp
  • ste povinný očistiť odvodňovacie kanalizačné vpuste, aby mala kade odtekať voda v prípade odmäku
  • v prípade nedodržania povinnosti, si od vás môže osoba, ktorej sa stal na vami neupravenom chodníku úraz, vyžadovať odškodné

Spadli ste na neupravenom chodníku?

Ak ste sa ocitli v opačnej situácii a spadli ste na neupravenom chodníku, čím ste si spôsobili úraz, máte nárok na odškodné. Ak máte úrazovú poistku, zvyčajne stačí predložiť v poisťovni lekársku správu či zápis od polície. Ak nie ste poistený, ale vlastník nehnuteľnosti áno, vyplatia vás zas z jeho poistky. Horšia verzia nastáva, ak nie je poistený nikto zo zúčastnených strán.


Tiež by vás mohlo zaujať: Nočná mora menom zľadovatené chodníky: Čím ich posypať a zamedziť tak pádu?


Ako to dokázať?

Nie vždy si je majiteľ vedomý zodpovednosti za zľadovatený chodník a chce si priznať chybu. Ak bol pri vašom úraze očitý svedok, je to pre vás veľká výhoda – nezabudnite si zobrať kontaktné údaje. V prípade súdu vám môže značne pomôcť. Dôležité je tiež zavolať políciu, aby spísala zápisnicu. Tá vám môže dobre poslúžiť, pretože budete mať dôkaz, kde ste sa pošmykli a že bol chodník naozaj zľadovatený, či inak neupravený a že za váš úraz môže správca nehnuteľnosti. Ak máte v mobile fotoaparát, chodník si aj odfotografujte. Odškodné môžete požadovať od majiteľa či správcu osobne, ak však nebude súhlasiť, môžete podať žalobu na súd o vymáhanie náhrady škody spôsobenej na zdraví.


Máte skúsenosti s úrazom zapríčineným zľadovateným chodníkom? Napíšte ich ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: TASR, TASR, Oliver
Odporúčame