Infarkt, srdcová zástava, mŕtvica: Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Zástava srdca

thinkstockphotos.com

Keďže infarkt, srdcová zástava i mŕtvica súvisia s akútnym zlyhaním kardiovaskulárneho systému, ľudia si ich často mýlia. Pravdou však je, že k nim dochádza z rôznych príčin, majú odlišné príznaky a na telo pôsobia inak. Poznať rozdiely všetkých troch srdcových zlyhaní však zohráva dôležitú úlohu v tom, či dokážeme správne reagovať a človeku, ktorého postihnú, tak podať adekvátnu prvú pomoc.

Kto je najviac ohrozený?

Na pozore by sa mali mať najmä ľudia trpiaci ischemickou chorobou srdca, ktorá je dôsledkom nedostatočného prekrvenia časti srdcového svalu. Pri ischemickej chorobe srdca dochádza k upchávaniu tepien, ktoré vedú krv do srdca a mozgu. Zanesenie tepien je dôsledkom vysokého cholesterolu, nesprávnej životosprávy, sedavého spôsobu života, nedostatku fyzickej aktivity, obezity, cukrovky a vysokého krvného tlaku. Táto choroba je hlavnou príčinou srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Zároveň je jednou z príčin, ktoré spôsobujú zástavu srdca.


Mohlo by vás zaujať: Keď srdce bije na poplach: Viete, aký tep by ste mali mať?


Čo je infarkt?

Srdcový infarkt je zlyhanie krvného obehu. Niekedy sa stane, že tok okysličenej krvi do príslušnej časti srdcového svalu je blokovaný. Pokiaľ prietok krvi nie je obnovený, sval prestáva pracovať v dôsledku nedostatku kyslíka. To spôsobí infarkt. Pri infarkte však  srdce naďalej bije.

Srdcový infarkt a zástava srdca majú podobné príznaky. Rozpoznať ich môžete vďaka iným sprievodným symptómom, ktoré sú pre ne príznačné a tiež ich dĺžkou trvania. Príznaky cievnej mozgovej príhody sú väčšinou neurologické. Symptómy spojené so srdcovým infarktom môžu trvať aj niekoľko dní: 

 • pocit ťažoby v oblasti hrudníka
 • bolesť celého tela (najmä v oblasti ľavej paže, krku, chrbta, brucha a čeľuste)
 • dýchavičnosť a chrčanie
 • studený pot
 • točenie hlavy a závraty
 • pocit úzkosti
 • bolesti žalúdka
 • kašeľ

Tieto príznaky však nedokážete zmierniť či potlačiť liekmi alebo domácimi radami, ktoré ich obvykle liečia. To znamená, že ak máte pocit, že máte zažívacie ťažkosti, no po užití lieku sa tieto ťažkosti vrátili, mali by ste vyhľadať lekára, pretože môžu súvisieť so srdcom. Navyše sa tieto príznaky intenzívnejšie prejavujú po vyvinutí fyzickej aktivity ako je beh, cvičenie, plávanie, atď.

Ako pomôcť? Postihnutého by ste mali posadiť tak, aby mal hlavu opretú o plecia. Nenechávajte ho samého a okamžite privolajte sanitku. Medzitým mu nechajte v ústach rozpustiť acylpyrín alebo aspirín. Obsahujú totiž kyselinu acetylsalicylovú.


Mohlo by vás zaujať: Srdce v ohrození: Čo mu škodí a čo prospieva?


Kedy nastáva zástava srdca

Srdcová zástava je „elektrická“ porucha. Keď elektrická aktivita srdca zažíva chaos, srdce začína biť nepravidelne a náhle prestáva pumpovať krv do celého tela k ostatným orgánom. Pri zástave srdce úplne prestáva biť. Príčinou môže byť infarkt, ale aj zastavenie dýchania, poranenie elektrickým prúdom či napríklad šok.

Pri zástave srdca dochádza k: 

 • strate vedomia či mdlobám
 • zatemneniu pred očami
 • bolestiam v hrudi
 • dýchavičnosti
 • extrémnemu búšeniu srdca
 • pocitu slabosti

To sú príznaky podobné srdcovému infarktu. Osoba, ktorá trpí zástavou srdca, však vo väčšine prípadov pociťuje i náhly kolaps organizmu, nedostatok citlivosti, stratu dychu a pulzu. Tieto príznaky sa však objavujú náhle a často majú za následok okamžitú smrť.

Ako pomôcť? Postihnutému poskytneme masáž srdca. Najskôr ho opatrne položte na rovnú a pevnú podložku. Kľaknite si k pravej ruke postihnutého. Spodnú časť dlane jednej svojej ruky položte mierne pod prsia v strede hrudníka. Druhú ruku položte na ňu a prudkými, ale krátkymi pohybmi stláčajte hruď. Frevkvencia stačení by mala byť cca 100 až 120 úderov za minútu a hĺba stlačení asi 4-5 cm. Medzitým poverte niekoho privolaním sanitky.


Mohlo by vás zaujať: Nebezpečenstvo menom mŕtvica: Koho ohrozuje a ako včas rozpoznať jej príznaky?


Čo je mozgová mŕtvica

Mŕtvica je zlyhanie mozgu. Existujú tri typy mŕtvice. Prvou je ischemická mŕtvica, ktorá nastáva vtedy, keď dôjde k zablokovaniu artérie, ktorá prepravuje okysličenú krv do mozgu. To spôsobí, že mozgové bunky zomierajú. Tento stav vedie k ischemickej cievnej mozgovej príhode. Ďalším typom je prechodný ischemický atak. Ide o tzv. mini mŕtvicu, ku ktorej môže dôjsť keď tepna, ktorá prenáša krv do mozgu, dočasne zlyhá. Posledným typom je hemoragická mŕtvica. Dochádza k nej pri pretrhnutí tepny vo vnútri mozgu a dochádza k poškodeniu  mozgových buniek.

K príznakom cievnej mozgovej príhody – mŕtvice patria:

 • náhle ťažkosti pochopiť veci a neschopnosť konverzovať (pacienti si ťažko spomínajú na mená, miesta, či iné fakty)
 • poškodenie reči
 • znecitlivenie tváre, paží či nôh (môže nastať znecitlivenie alebo ochrnutie na jednej strane tváre či tela)
 • neschopnosť chôdze (dochádza k náhlej strate koordinácie tela)
 • rozmazané či dvojité videnie
 • pálčivá bolesť hlavy, závratu a zvracanie
 • nadmerné potenie

Ako pomôcť? Požiadajte podozrivého, aby sa usmial, zapískal a ukázal zuby či vyplazil jazyk. Pri porážke bude mať s týmito úkomni problémy, nebudú symetrické. Podobné je to pri vzpažení rúk. Ak ho požiadate o zopakovanie vety či sloveného spojenia, nedokáže to. Postihnutého neprenášajte, uložte ho do pololežiacej polohy s podloženou hlavou .Pri poruche vedomia ho uložte na bok ochrnutou stranou nadol. Skontrolujte, či nemá v ústach zvyšky potravy či protézu. Nepodávajte žiadne tekutiny a volajte sanitku. Priebežne kontrolujte stav vedomia, dýchanie a človeka upokojujte, prehoďte ho oblečením, aby ste zabránili úniku tepla.


Dokážete rozlíšiť infarkt, srdcovú zástavu a mŕtvicu? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Lucia
Odporúčame